, Certificare ISO 45001 | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Certificare ISO 45001

Securitate si sanatate pentru angajatii dumneavoastra

De ce noi
Prin certificarea sistemelor de management al securitatii si sanataţti in munca cu GCSM beneficiati de:

 • certificare SR ISO 45001 sub acreditare;
 • plusvaloare adăugata de auditori si experti profesionisti;
 • informatii referitoare la evolutiile documentelor de referinta, reglementarilor si al cerintelor sistemelor de management al securitatii si sanataţti in munca, precum si al certificarii prin posibilitatea accesarii website-ului GCSM, prin invitatii la cursurile de instruire, simpozioanele si conferintele organizate de GCSM;
 • informatii referitoare la programele guvernamentale de finantare in vederea certificarii SR ISO 45001;
 • dreptul de a utiliza marca de conformitate GCSM in scopuri promotionale;
 • includerea in baza de date a organizatiilor certificate de GCSM, disponibila in mod public pe website-ul GCSM.

Standard de referinta SR ISO 45001:2018
Standardul contine cerinte generice pentru sistemele de management al sanatatii si securitatii in munca si sunt destinate aplicarii de catre toate organizatiile care doresc sa-si tina sub control propriile riscuri pentru angajati si alte parti interesate care ar putea fi expuse la pericole asupra sanatatii si securitatii in munca. Standardul nu stabileste criterii specifice pentru performanta sanatatii si securitatii in munca si nu contine specificatii detaliate pentru proiectarea unui sistem de management.

Avantajele certificarii ISO 45001

 • imbunatatirea conditiilor de munca;
 • reducerea riscurilor de accidente ai a imbolnavirilor profesionale;
 • cresterea motivarii personalului in participarea activa in procesul de reducere a pericolelor la locurile de munca;
 • mentinerea unor relatii bune cu angajatii si cu autoritatile de securitate si sanatate in munca;
 • facilitati in obtinerea autorizatiilor si finantarilor;
 • reducerea accidentelor care implică raspundere juridica;
 • crearea unei atitudini corespunzatoare fata de securitate si sanatate ocupationala in randul angajatilor