, Etapele certificarii | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Etapele certificarii

1. Contactati GCSM pentru informatii la: adresa Splaiul Unirii nr. 4, Bloc B3, Sitraco Center, Et. 4, Birou 4.4, Bucureşti, Sector 4; telefon/fax: 021/332 01 96; 021/306 02 57; 031/420 24 85; 031/ 420 24 87; mobil 0721 342 015, 0748 202 870 ; e-mail: gcsm@grupcertificare.ro sau gcsm@rdsmail.ro

2. Completati un chestionar de evaluare preliminara a sistemului dvs. de management si il retransmiteti la GCSM prin fax la nr. 021/332 01 96; 306 02 57, e-mail, sau prin posta la adresa mentionata

3. Analizati oferta de pret transmisa de GCSM si comunicati raspunsul

4. Completati cererea de certificare si retransmiteti-o la GCSM

5. Analizati si semnati contractul de certificare

6. Stabiliti impreuna cu GCSM perioada de certificare

7. Analizati componenta echipei de audit si comunicati acordul

8. Pregatim si efectuam prima etapa de audit (analiza documentelor si vizita la sediul dvs.) pentru a determina gradul de pregatire in vederea certificarii

9. Pregatim si efectuam auditul de certificare la sediul firmei dvs.

10. Elaboram si comunicam raportului de audit

11. Analizam dosarul dvs. in Consiliul de Certificare

12. Acordam certificatul -valabil 3 ani

13. Stabilim auditurile anuale de supraveghere -primul audit are loc la 11 luni de la ultima zi a auditului de certificare

14. Recertificare (contract sau act aditional) -se poate realiza si cu ocazia ultimului audit de supraveghere