, Legislatie | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Legislatie

Cunoasterea si aplicarea prevederilor legale va exsonereaza de litigii

Pe langa cerintele formulate de clienti cu privire la calitatea produselor furnizate, organizatiile trebuie sa demonstreze ca se conformeaza prevederilor legale aplicabile.
Pentru acest lucru, organizatiile trebuie sa identifice si sa permita accesul la prevederile legale aplicabile domeniului lor de activitate.
Unul dintre avantajele implementarii si certificarii sistemelor de management intr-o organizatie este demonstrarea conformitatii cu prevederile legale si alte cerinte aplicabile produselor, mediului, securitatii si sanatatii ocupationale, sigurantei alimentelor sau securitatii informatiei.
Venim in intampinarea clientilor nostri cu cele mai importante prevederi legale aplicabile unei organizatii.

ORDONANTA nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor

ORDONANTA nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.9 din […]

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL 1: Dispoziţii generale Art. 1 Prezenta lege stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale […]

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului (la data 09-iul-2006 actul a fost aprobat de Legea 265/2006 ) Avand in vedere necesitatea indeplinirii angajamentelor asumate de tara noastra in procesul de integrare europeana, este imperios […]

NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de apărare împotriva incendiilor

(la data 29-apr-2007 actul a fost aprobat de Ordinul 163/2007 ) CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanţă şi condiţiile tehnice generale privind asigurarea cerinţei […]

ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si […]

ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu In temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea […]

ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor In temeiul prevederilor art. 110 lit. a) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, […]

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila

NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 (la data 30-oct-2006 actul a fost aprobat de Hotarirea 1425/2006 ) CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 Prezentele norme metodologice stabilesc modul […]

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca (la data 25-iun-2010 actul a fost reglementat de Hotarirea 510/2010 ) (la data 21-iun-2010 actul a fost reglementat de Ordinul 455/2010 )

LEGEA APELOR Nr. 107 din 25 septembrie 1996

LEGEA APELOR Nr. 107 din 25 septembrie 1996 Forma sintetica la data 22-iul-2011. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.

LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 privind […]

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor (la data 28-oct-2010 actul a fost reglementat de Ordinul 211/2010 ) (la data 29-iul-2010 actul a fost reglementat de Dispozitie din 2010 ) (la data 29-iul-2010 actul a fost […]

LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator

LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 Prezenta lege are ca scop protejarea sanatatii umane si a mediului ca intreg prin reglementarea masurilor destinate mentinerii […]

HOTARARE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

HOTARARE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori (la data 14-iul-2009 actul a fost reglementat de Procedura din 2009 ) (la data 14-iul-2009 actul a fost reglementat de Procedura […]

HOTARARE nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

HOTARARE nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 54 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata […]

HOTARARE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

HOTARARE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul […]

HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind […]

HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor

HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor (la data 07-aug-2006 actul a fost reglementat de Ordinul 775/2006 ) In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de […]

HOTARARE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

HOTARARE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 54 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si […]

HOTARARE nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

HOTARARE nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu […]

Codul Muncii

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE*) TITLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare Art. 1 (1)Prezentul cod reglementeaza domeniul raporturilor de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii […]