, Valorificare | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Valorificare

Termen: Valorificare

1. leg. orice operaţiune menţionată mai jos: utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei; reciclarea sau recuperarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi; reciclarea sau recuperarea metalelor sau compuşilor metalici; reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice; regenerarea acizilor sau bazelor; valorificarea produselor folosite la captarea poluanţilor; valorificarea produselor din catalizatori; rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestora; recuperarea sau regenerarea solvenţilor; împrăştierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucţie ecologică, inclusiv operaţiunile de compostare şi alte procese de transformare biologică; utilizarea deşeurilor obţinute în urma oricărei operaţiuni menţionate mai sus; schimb de deşeuri între deţinători, pentru a fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate mai sus; stocarea de deşeuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate mai sus, exclusiv depozitarea temporară înaintea colectării, în zona de producere 2. orice operaţiune de dezmembrare, sortare, reciclare, tăiere, mărunţire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau altă operaţiune care determină schimbarea naturii sau a compoziţiei, efectuată asupra unui deşeu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizării