, Valori limită de emisie | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Valori limită de emisie

Termen: Valori limită de emisie

leg. masa exprimată în termenii parametrilor specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depăşit în cursul uneia sau mai multor perioade de timp şi care poate fi stabilită şi pentru anumite grupuri, familii sau categorii de substanţe Valorile-limită de emisie a substanţelor se aplică la punctele de evacuare a emisiilor din instalaţie, fiind exclus orice proces de diluţie la stabilirea acestora În cazul evacuărilor indirecte în apă se ia în considerare la stabilirea valorilor-limită de emisie ale instalaţiei efectul unei staţii de preepurare/epurare, cu condiţia ca aceasta să asigure un nivel echivalent cu valoarea-limită de emisie pentru protecţia mediului în întregul său, prevăzut de normativele şi standardele de calitate, şi de a nu se ajunge la o încărcare cu poluanţi mai ridicată în mediu, fără a se încălca dispoziţiile legale în vigoare. 2. leg. concentraţia sau masa substanţelor poluante în emisiile provenite de la surse pe parcursul unei perioade precizate şi a cărei depăşire nu este permisă