, Transportul deliberat peste frontiere | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Transportul deliberat peste frontiere

Termen: Transportul deliberat peste frontiere

leg. orice operaţiune de import/export care se execută cu aprobările autorităţilor naţionale competente, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale. Nu include traficul ilegal faţă de care autorităţile naţionale competente sunt obligate să stabilească şi să aplice măsurile de prevenire şi de sancţionare corespunzătoare