, Titularul activităţii | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Titularul activităţii

Termen: Titularul activităţii

1. leg. persoană fizică sau juridică răspunzătoare legal pentru desfăşurarea unei activităţi, prin drepturi de proprietate, concesiune sau altă formă de împuternicire legală asupra dreptului de folosinţă a amplasamentului şi / sau instalaţiilor supuse procedurii de autorizare 2. orice persoană fizică sau juridică ce exploatează sau controlează instalaţia ori care este delegată cu o putere economică decisivă în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia