, Terenuri cu destinaţie forestieră | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Terenuri cu destinaţie forestieră

Termen: Terenuri cu destinaţie forestieră

leg. terenurile împădurite sau cele care servesc nevoile de cultură, producţie ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive – stîncării, abrupturi, bolovănişuri, rîpe, ravene, torenţi – dacă sînt cuprinse în amenajamentele silvice