, Surse de energie regenerabile | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Surse de energie regenerabile

Termen: Surse de energie regenerabile

leg sursele de energie regenerabile nefosile, adică energia eoliană, energia solară, energia geotermală, talazoenergia, energia mareelor, instalaţiile hidroelectrice cu capacitate mai mică de 10 MW şi biomasa, care include produsele din agricultură şi silvicultură, deşeurile vegetale din agricultură, silvicultură şi industria alimentară, precum şi deşeurile lemnoase şi din plută netratate