, Substanţă periculoasă | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Substanţă periculoasă

Termen: Substanţă periculoasă

1. leg. orice substanţă sau preparat clasificat ca periculos de legislaţia specifică în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice 2. leg o substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico – chimice poate constitui un pericol