, Substanţă nocivă | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Substanţă nocivă

Termen: Substanţă nocivă

leg. înseamnă orice substanţă periculoasă, otrăvitoare sau un alt tip de substanţă, care introdusă în mediul marin, datorită toxicităţii ei şi/sau persistenţei şi/sau caracteristicilor bioacumulatoare, ar cauza poluare sau ar afecta negativ procesele biologice