, Structură organizatorică | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Structură organizatorică

Termen: Structură organizatorică

std. ansamblu de responsabilităţi, autorităţi şi relaţii dintre persoane. În general ansamblul este ordonat. Domeniul unei structuri organizatorice poate include interfeţe relevante cu organizaţii externe