, Stare de conservare favorabilă a unei specii | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Stare de conservare favorabilă a unei specii

Termen: Stare de conservare favorabilă a unei specii

leg. se consideră atunci când: (a) specia se menţine şi are şanse să se menţină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului său natural; (b) aria de repartiţie naturală a speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitor; (c) există un habitat destul de vast pentru ca populaţiile speciei să se menţină pe termen lung