, Sistem de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele lucrărilor de îmbunătăţiri funciare | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Sistem de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

Termen: Sistem de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

leg. ansamblul de observaţii, analize şi măsurători, inclusiv baza materială necesară pentru obţinerea acestora, care au în vedere evaluarea sistematică, calitativă şi cantitativă, a efectelor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare asupra mediului, precum şi asupra evoluţiei şi implicaţiilor sociale, urmate de măsuri care se impun