, Producător | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Producător

Termen: Producător

1. leg. persoana fizică sau juridică responsabilă, în faţa autorităţii care emite aprobarea de tip, pentru toate aspectele legate de procesul de aprobare de tip şi pentru asigurarea conformităţii producţiei. Această persoană poate să nu fie implicată direct în toate etapele de fabricaţie a motorului. 2. leg. orice persoană fizică, persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente sau persoană juridică din a cărei activitate rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/sau care a efectuat operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri 3. leg. orice persoană a cărei activitate produce deşeuri periculoase sau alte reziduuri sau, dacă aceasta persoană nu este cunoscută, persoana care este în posesia şi/sau controlează aceste deşeuri