, Preţurile trebuie să reflecte costurile | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Preţurile trebuie să reflecte costurile

Termen: Preţurile trebuie să reflecte costurile

leg. principiu care prevede că preţurile bunurilor sau serviciilor trebuie să înglobeze costurile externe legate de impactul negativ asupra mediului generat de activităţile de producţie şi comercializare