, Poluarea mediului marin | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Poluarea mediului marin

Termen: Poluarea mediului marin

leg. înseamnă introducerea de către om, direct sau indirect, de substanţe sau energie in mediul marin, inclusiv estuare, care are sau poate avea ca rezultate asemenea efecte dăunătoare cum sunt vătămarea resurselor vii şi vieţii marine, pericole pentru sănătatea omului, obstacole pentru activităţile pe mare, inclusiv pescuitul si alte folosinţe legitime ale marii, degradarea calităţii de folosinţă a apei marii şi deteriorarea condiţiilor de agrement