, Poluarea mediului înconjurător | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Poluarea mediului înconjurător

Termen: Poluarea mediului înconjurător

leg. înseamnă orice emanare în mediul înconjurător (aer, apa, sol) de energie şi substanţe solide, lichide şi gazoase, inclusiv radioactive, care duce la urmări dăunătoare pentru sănătatea oamenilor, provoacă daune resurselor biologice, ecosistemelor si valorilor materiale