, Poluarea atmosferică | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Poluarea atmosferică

Termen: Poluarea atmosferică

leg. înseamnă introducerea în atmosferă de către om, direct sau indirect, de substanţe sau de energie având o acţiune nocivă de natură să pună în pericol sănătatea omului, să dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor, să deterioreze bunurile materiale şi să aducă atingere valorilor de agrement ori să creeze piedici în utilizarea legitimă a mediului inconjurator