, Poluant | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Poluant

Termen: Poluant

1. leg. înseamnă orice substanţă sau energie care provoacă poluarea aerului, apelor şi solului 2. leg. orice substanţă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie (radiaţie electro – magnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii) care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale 3. leg. orice substanţă introdusă direct sau indirect de către om în aerul înconjurător, care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane sau mediului