, Organizaţie | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Organizaţie

Termen: Organizaţie

1. std. companie, societate comercială, firmă, întreprindere, autoritate sau instituţie, parte sau combinaţie a acestora, publică sau particulară, cu răspundere limitată sau orice alt statut juridic, cu propria sa structură funcţională. Pentru organizaţiile cu mai multe unităţi operaţionale, o unitate separată poate fi definită ca o organizaţie 2. std. grup de persoane şi facilităţi cu un ansamblu de responsabilităţi, autorităţi şi relaţii determinate. Ex: companie, firmă, coorporaţie, întreprindere, instituţie, organizaţie de caritate, comerciant individual, asociaţie sau părţi sau combinaţii ale acestora. In general ansamblul este ordonat. O organizaţie poate fi publică sau privată