, ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Legislatie

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului

(la data 09-iul-2006 actul a fost aprobat de Legea 265/2006 )
Avand in vedere necesitatea indeplinirii angajamentelor asumate de tara noastra in procesul de integrare europeana, este imperios necesara adoptarea, in regim de urgenta, a prezentului act normativ, in baza caruia sa poata fi adoptata legislatia subsecventa in domeniul protectiei mediului si
Tinand cont de necesitatea crearii cadrului unitar prin care se statueaza principiile care guverneaza intreaga activitate de protectie a mediului si care traseaza directiile de reglementare a activitatilor economice in vederea atingerii obiectivelor dezvoltarii durabile, elemente care vizeaza interesul public si care constituie situatii de urgenta extraordinare.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:
CAPITOLUL I: Principii si dispozitii generale
Art. 1
Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie reglementarea protectiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii.
(1)Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie un ansamblu de reglementari juridice privind protectia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila.
(2)Mediul reprezinta ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului.
(la data 09-iul-2006 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 265/2006 )
Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1.accident ecologic – eveniment produs ca urmare a unor mari si neprevazute deversari/emisii de substante sau preparate periculoase/poluante, sub forma de vapori sau de energie rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/bruste, prin care se deterioreaza sau se distrug ecosistemele naturale si antropice;
1.accident ecologic – evenimentul produs ca urmare a unor neprevazute deversari/emisii de substante sau preparate periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa ori sub forma de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/ bruste, prin care se deterioreaza ori se distrug ecosistemele naturale si antropice;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 265/2006 )
2.acte de reglementare – avize de mediu, aviz Natura 2000, acord de mediu, acord de import/export plante si/sau animale salbatice non-CITES, permis CITES, acord de import pentru organisme modificate genetic, autorizatie/autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind activitatile cu organisme modificate genetic;
2.acte de reglementare – avizele de mediu, avizul Natura 2000, acordul de mediu, acordul de import/export plante si/sau animale salbatice non-CITES, permisul CITES, autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera, acordul de import pentru organisme modificate genetic, autorizatia/autorizatia integrata de mediu, autorizatia privind activitatile cu organisme modificate genetic;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 265/2006 )
2.acte de reglementare – aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
3.acord de mediu – act tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului; acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protectiei mediului;
3.acord de mediu – actul tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punctul de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punctul de vedere al protectiei mediului;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 265/2006 )
3.acord de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
4.acordul de import pentru organisme modificate genetic – act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care da dreptul titularului sa realizeze o activitate desfasurata cu organisme/microorganisme modificate genetic si stabileste conditiile in care aceasta poate avea loc, conform legislatiei specifice;
4.acordul de import pentru organisme modificate genetic – actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care da dreptul titularului sa realizeze activitatea de import de organisme/microorganisme modificate genetic si stabileste conditiile in care aceasta se poate desfasura, conform legislatiei in vigoare;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 265/2006 )
4.acord de import pentru organisme modificate genetic – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care da dreptul titularului sa realizeze activitatea de import de organisme / microorganisme modificate genetic si stabileste conditiile in care aceasta se poate desfasura, conform legislatiei in vigoare;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
5.arie/sit – zona definita geografic exact delimitata;
6.arie naturala protejata – zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legal stabilit si avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica sau culturala deosebita;
7.arie speciala de conservare – arie de interes comunitar desemnata printr-un act statutar, administrativ si/sau contractual in scopul aplicarii masurilor de conservare necesare pentru mentinerea sau restaurarea unei stari favorabile de conservare a habitatelor naturale si/sau a populatiilor speciilor pentru care a fost desemnata;
(la data 29-iun-2007 Art. 2, punctul 7. din capitolul I abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
8.audit de mediu – instrument managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului, cu scopul:
a)de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului;
b)de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei;
9.autorizatie de mediu – act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune;
9.autorizatie de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare al unei activitati existente sau al unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 9. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
10.autorizatie integrata de mediu – act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;
10.autorizatie integrata de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 10. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
11.autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic – act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta, conform dispozitiilor legale in vigoare, care reglementeaza conditiile privind introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic sau utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic;
11.autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic – actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta, conform dispozitiilor legale in vigoare, care reglementeaza conditiile de introducere deliberata in mediu si/sau pe piata a organismelor modificate genetic si pentru utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 11. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 265/2006 )
11.autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care reglementeaza conditiile de introducere deliberata in mediu si/sau pe piata a organismelor modificate genetic si pentru utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 11. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
12.autoritate competenta pentru protectia mediului – autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau, dupa caz, autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, respectiv agentiile regionale pentru protectia mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia;
12.autoritate competenta pentru protectia mediului – autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau agentiile pentru protectia mediului, respectiv agentiile regionale pentru protectia mediului si agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 12. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 265/2006 )
13.avize de mediu emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului:
a)avizul de mediu pentru planuri si programe – act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii;
b)avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu – act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului la: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului, vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare, incetarea activitatii, faliment, avand ca scop stabilirea obligatiilor de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate in situatiile mentionate anterior;
c)avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice – act tehnico-juridic emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, necesar in procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor si respectiv de autorizare a ingrasamintelor chimice;
d)aviz Natura 2000 – act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica in planul sau programul supus adoptarii;
13.avize de mediu emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului:
a)aviz de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii;
b)avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor, respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice – act administrativ emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, necesar in procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor si, respectiv, de autorizare a ingrasamintelor chimice;
c)aviz Natura 2000 – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 13. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
14.bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obtinerii avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu sau a autorizatiei de mediu, si care contine elementele
analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului;
14.bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, in scopul obtinerii autorizatiei de mediu, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 14. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
15.biodiversitate – variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale si complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifica, interspecifica si diversitatea ecosistemelor;
16.biotehnologie – aplicatie tehnologica in care se utilizeaza sisteme biologice, organisme vii, componentele sau derivatele acestora, pentru realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosinta specifica;
17.biotehnologie moderna – aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a acidului nucleic si a tehnicilor de fuziune celulara, altele decat cele specifice selectiei si ameliorarii traditionale, care inlatura barierele fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetica;
18.cele mai bune tehnici disponibile – stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau:
a)tehnicile se refera deopotriva la tehnologia utilizata si modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata, precum si la scoaterea din functiune a acesteia si remedierea amplasamentului, potrivit legislatiei in vigoare;
b)disponibile se refera la acele cerinte care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel national, cu conditia ca aceste tehnici sa fie accesibile operatorului;
c)cele mai bune – se refera la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau;
18.cele mai bune tehnici disponibile – stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau:
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 18. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 265/2006 )
181.certificat de emisii de gaze cu efect de sera – titlul care confera dreptul de a emite o tona de dioxid de carbon echivalent intr-o perioada definita;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 18. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 265/2006 )
19.deseu – orice substanta, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca;
20.deseu reciclabil – deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;
21.deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;
22.deteriorarea mediului – alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale si antropice ale mediului, reducerea diversitatii sau productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calitatii vietii, cauzate, in principal, de poluarea apei, atmosferei si solului, supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si prin amenajarea necorespunzatoare a teritoriului;
23.dezvoltare durabila – dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati;
24.echilibru ecologic – ansamblul starilor si interrelatiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigura mentinerea structurii, functionarea si dinamica ideala a acestuia;
25.ecosistem – complex dinamic de comunitati de plante, animale si microorganisme si mediul abiotic, care interactioneaza intr-o unitate functionala;
26.ecoturism – forma de turism in care principalul obiectiv este observarea si constientizarea valorii naturii si a traditiilor locale si care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a)sa contribuie la conservarea si protectia naturii;
b)sa utilizeze resursele umane locale;
c)sa aiba caracter educativ, respect pentru natura – constientizarea turistilor si a comunitatilor locale;
d)sa aiba impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural si socio-cultural;
27.efluent – orice forma de deversare in mediu, emisie punctuala sau difuza, inclusiv prin scurgere, jeturi, injectie, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;
28.emisie – evacuarea directa sau indirecta, din surse punctuale sau difuze, de substante, vibratii, caldura ori de zgomot in aer, apa sau sol;
28.emisie – evacuarea directa ori indirecta, din surse punctuale sau difuze, de substante, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, caldura ori de zgomot in aer, apa sau sol;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 28. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 265/2006 )
29.eticheta ecologica – un simbol grafic si/sau un scurt text descriptiv aplicat pe ambalaj, intr-o brosura sau alt document informativ, care insoteste produsul si care ofera informatii despre cel putin unul si cel mult trei tipuri de impact asupra mediului;
30.evaluare de mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate;
301.evaluare adecvata – procesul menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de obiectivele de conservare si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale oricarui plan ori proiect, care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 30. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
31.evaluarea impactului asupra mediului – proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului;
32.evaluarea riscului – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale impactului asupra mediului si se stabileste necesitatea masurilor de prevenire, interventie si/sau remediere;
32.evaluarea riscului – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale impactului asupra mediului si se stabileste necesitatea masurilor de prevenire, interventie si/sau remediere;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 32. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
33.exemplar – orice planta sau animal in stare vie sau moarta, sau orice parte sau derivat din acestea, precum si orice alte produse care contin parti sau derivate din acestea, asa cum sunt specificate in documentele ce le insotesc, pe ambalaje, pe marci sau etichete sau in orice alte situatii;
34.experti – persoane fizice, recunoscute si/sau atestate pe plan national si/sau international de catre autoritatile competente in domeniu;
35.habitat natural – arie terestra, acvatica sau subterana, in stare naturala sau seminaturala, ce se diferentiaza prin caracteristici geografice, abiotice si biotice;
36.habitat natural de interes comunitar – acel tip de habitat care:
a)este in pericol de disparitie in arealul sau natural; sau
b)are un areal natural redus fie ca urmare a restrangerii acestuia fie datorita faptului ca in mod natural suprafata sa este redusa; sau
c)prezinta esantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe din cele cinci regiuni biogeografice: alpina, continentala, panonica, stepica si pontica;
(la data 29-iun-2007 Art. 2, punctul 36. din capitolul I abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
37.habitat al unei specii – mediul natural sau seminatural definit prin factori abiotici si. biotici in care traieste o specie in oricare stadiu al ciclului sau biologic;
(la data 29-iun-2007 Art. 2, punctul 37. din capitolul I abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
38.informatia privind mediul – orice informatie scrisa, vizuala, audio, electronica sau sub orice forma materiala despre:
38.informatia privind mediul – orice informatie scrisa, vizuala, audio, electronica sau sub orice forma materiala despre:
a)starea elementelor de mediu, cum sunt aerul si atmosfera, apa, solul, suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine si costiere, diversitatea biologica si componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum si interactiunea dintre aceste elemente;
b)factorii, cum sunt substantele, energia, zgomotul, radiatiile sau deseurile, inclusiv deseurile radioactive, emisiile, deversarile si alte evacuari in mediu, ce afecteaza sau pot afecta elementele de mediu prevazute la lit. a);
c)masurile, inclusiv masurile administrative, cum sunt politicile, legislatia, planurile, programele, conventiile incheiate intre autoritatile publice si persoanele fizice si/sau juridice privind obiectivele de mediu, activitatile care afecteaza sau pot afecta elementele si factorii prevazuti la lit. a) si, respectiv, b), precum si masurile sau activitatile destinate sa protejeze elementele prevazute la lit. a);
d)rapoartele referitoare la implementarea legislatiei privind protectia mediului;
e)analizele cost-beneficiu sau alte analize si prognoze economice folosite in cadrul masurilor si activitatilor prevazute la lit. c);
f)starea sanatatii si sigurantei umane, inclusiv contaminarea, ori de cate ori este relevanta, a lantului trofic, conditiile de viata umana, siturile arheologice, monumentele istorice si orice constructii, in masura in care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevazute la lit. a), sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, masurile si activitatile prevazute la lit. b) si, respectiv, c).
(la data 31-ian-2006 Art. 2, punctul 38. din capitolul I rectificat de punctul 1. din Rectificare din 2006 )
39.infrastructura pentru informatii spatiale – metadate, seturi de date spatiale si servicii de date spatiale; servicii si tehnologii de retea; acorduri privind folosirea in comun, accesul si utilizarea; procedurile, procesele si mecanismele de monitorizare si coordonare stabilite, operate sau puse la dispozitie in conformitate cu prevederile legale;
40.instalatie – orice unitate tehnica stationara sau mobila precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, cu activitatile unitatilor stationare/mobile aflate pe acelasi amplasament, care poate produce emisii si efecte asupra mediului;
41.mediu – ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 41. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 5. din Legea 265/2006 )
42.mediu geologic – ansamblul structurilor geologice de la suprafata pamantului in adancime: sol, ape subterane, formatiuni geologice;
43.microorganism – orice entitate microbiologica, celulara sau necelulara, capabila de replicare sau de transfer de material genetic, inclusiv virusurile, viroizii si celulele vegetale si animale in culturi;
44.monitorizarea mediului – supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea evaluarii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, in scopul cunoasterii starii de calitate si a semnificatiei ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masurile care se impun;
45.monument al naturii – specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori izolati, formatiuni si structuri geologice de interes stiintific sau peisagistic;
46.organism modificat genetic – orice organism, cu exceptia fiintelor umane, in care materialul genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se produce natural prin imperechere si/sau recombinare naturala;
461.autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera – actul tehnico-juridic emis de autoritatea publica competenta pentru protectia mediului pentru una sau mai multe instalatii ori pentru parti ale instalatiei situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator, prin care se aloca un numar de certificate de emisii de gaze cu efect de sera;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 46. din capitolul I completat de Art. I, punctul 6. din Legea 265/2006 )
461.autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care se stabilesc obligatiile privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera; de asemenea, se stabileste obligatia de a returna anual in Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera un numar de certificate de emisii de gaze cu efect de sera egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera, monitorizate si verificate pentru anul anterior;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 46^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
47.plafon national de emisie – cantitatea maxima dintr-o substanta care poate fi emisa la nivel national, in decursul unui an calendaristic;
48.planuri si programe – planurile si programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, ca si orice modificari ale acestora, care se elaboreaza si/sau se adopta de catre o autoritate la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de catre Parlament sau Guvern si sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;
49.plan de actiuni – plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei integrate de mediu de catre titularul activitatii sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului in scopul respectarii prevederilor legale referitoare la prevenirea si controlul integrat al poluarii; planul de actiune face parte integranta din autorizatia integranta de mediu;
50.poluant – orice substanta, preparat sub forma solida, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori de energie radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;
50.poluant – orice substanta, preparat sub forma solida, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori de energie, radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 50. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 265/2006 )
51.poluare – introducerea directa sau indirecta a unui poluant care poate aduce prejudicii sanatatii umane si/sau calitatii mediului, dauna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime;
52.prejudiciu – o schimbare adversa cuantificabila a unei resurse naturale sau o deteriorare cuantificabila a functiilor indeplinite de o resursa naturala in beneficiul altei resurse naturale sau al publicului, care poate sa survina direct sau indirect;
52.prejudiciu – efectul cuantificabil in cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanti, activitati daunatoare ori dezastre;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 52. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 265/2006 )
53.proiect – documentatie privind executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii ori amenajari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica extragerea resurselor minerale;
53.proiect – executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii ori amenajari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica extragerea resurselor minerale;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 53. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 265/2006 )
54.program pentru conformare – plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei de mediu sau avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu de catre titularul activitatii, sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului, in scopul respectarii prevederilor legale privind protectia mediului; programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu sau din avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu;
54.program pentru conformare – plan de masuri necesare pentru indeplinirea cerintelor privind protectia mediului, la termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului; programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 54. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
55.program operational sectorial – document aprobat de Comisia Europeana pentru implementarea acelor prioritati sectoriale din Planul National de dezvoltare care sunt aprobate spre finantare prin cadrul de sprijin comunitar;
56.public – una sau mai multe persoane fizice sau juridice si, in concordanta cu legislatia ori cu practica nationala, asociatiile, organizatiile sau grupurile acestora;
57.raport de mediu – parte a documentatiei planurilor sau programelor, care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicarii acestora si alternativele sale rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta, conform legislatiei in vigoare;
58.raport de amplasament – documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu si care evidentiaza starea amplasamentului, situatia poluarii existente inainte de punerea in functiune a instalatiei si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii;
58.raport de amplasament – documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu si care evidentiaza starea amplasamentului, situatia poluarii existente inainte de punerea in functiune a instalatiei si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 58. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
59.raport de securitate – documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, necesara pentru obiective in care sunt prezente substante periculoase conform prevederilor legislatiei privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;
59.raport de securitate – documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, necesara pentru obiective in care sunt prezente substante periculoase conform prevederilor legislatiei privind controlul activitatilor, care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;
(la data 03-dec-2008 Art. 2, punctul 59. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
60.resurse naturale – totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite in activitatea umana: resurse neregenerabile – minerale si combustibili fosili, regenerabile – apa, aer, sol, flora, fauna salbatica, inclusiv cele inepuizabile – energie solara, eoliana, geotermala si a valurilor;
61.sistem de management de mediu – componenta a sistemului de management general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu;
62.sit de interes comunitar – arie/sit care, in regiunea sau in regiunile biogeografice in care exista, contribuie semnificativ la mentinerea sau restaurarea starii de conservare favorabila a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar si care pot contribui astfel semnificativ la coerenta retelei NATURA 2000 si/sau contribuie semnificativ la mentinerea diversitatii biologice in regiunea sau regiunile respective. Pentru speciile de animale ce ocupa arii intinse de raspandire, ariile de interes comunitar corespund zonelor din teritoriile in care aceste specii sunt prezente in mod natural si in care sunt prezenti factorii abiotici si biologici esentiali pentru existenta si reproducerea acestora.
(la data 29-iun-2007 Art. 2, punctul 62. din capitolul I abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
63.specii de interes comunitar – specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt:
a)periclitate, cu exceptia celor al caror areal natural este situat la limita de distributie in areal si care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile in regiunea vest-palearctica; sau
b)vulnerabile, speciile a caror incadrare in categoria celor periclitate este probabila intr-un viitor apropiat daca actiunea factorilor perturbatori persista; sau
c)rare, speciile ale caror populatii sunt reduse din punct de vedere al distributiei sau/si numeric si care chiar daca nu sunt in prezent periclitate sau vulnerabile, risca sa devina. Aceste specii sunt localizate pe arii geografice restranse sau sunt rar dispersate pe suprafete largi; sau
d)endemice si care necesita o atentie speciala datorita caracteristicilor specifice ale habitatului lor si/sau a impactului potential pe care ii are exploatarea acestora asupra starii de conservare
(la data 29-iun-2007 Art. 2, punctul 63. din capitolul I abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
64.stare de conservare a unui habitat natural – totalitatea factorilor ce actioneaza asupra unui habitat natural si a speciilor caracteristice acestuia si care pot influenta pe termen lung atat distributia naturala, structura si functiile acestuia, cat si supravietuirea speciilor caracteristice;
(la data 29-iun-2007 Art. 2, punctul 64. din capitolul I abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
65.stare de conservare a unei specii – totalitatea factorilor ce actioneaza asupra unei specii si care pot influenta pe termen lung distributia si abundenta populatiilor speciei respective;
(la data 29-iun-2007 Art. 2, punctul 65. din capitolul I abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
66.substanta – element chimic si compusi ai acestuia, in intelesul reglementarilor legale in vigoare, cu exceptia substantelor radioactive si a organismelor modificate genetic;
67.substanta periculoasa – orice substanta clasificata ca periculoasa de legislatia specifica in vigoare din domeniul chimicalelor;
68.substante prioritare – substante care reprezinta un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic si prin intermediul acestuia asupra omului si folosintelor de apa, conform legislatiei specifice din domeniul apelor;
69.substante prioritar periculoase – substantele sau grupurile de substante care sunt toxice, persistente si care tind sa bioacumuleze si alte substante sau grupe de substante care creeaza un nivel similar de risc, conform legislatiei specifice din domeniul apelor;
70.sursa de radiatii ionizante – entitate fizica, naturala, realizata sau utilizata ca element al unei activitati care poate genera expuneri la radiatii, prin emitere de radiatii ionizante sau eliberare de substante radioactive;
71.trasabilitate – posibilitatea identificarii si urmaririi organismelor modificate genetic si a produselor rezultate din acestea pe parcursul tuturor etapelor activitatilor care implica astfel de organisme si produse;
72.utilizare in conditii de izolare – orice operatiune prin care microorganismele sunt modificate genetic, cultivate, multiplicate, stocate, folosite, transportate, distruse si/sau anihilate in conditii controlate, in spatii/medii inchise. Pentru toate aceste operatiuni se iau masuri specifice de izolare, pentru a se evita/limita contactul lor cu oamenii si cu mediul;
73.vecinatatea ariei naturale protejate – zona din afara limitei unei arii naturale protejate din care se poate genera un impact asupra ariei naturale protejate de catre un proiect sau o activitate in functie de natura, marimea si/sau localizarea acestora;
(la data 09-iul-2006 Art. 2, punctul 73. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 8. din Legea 265/2006 )
74.zona umeda – intindere de balti, mlastini, turbarii, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este statatoare sau curgatoare, dulce, salmastra sau sarata, inclusiv intinderea de apa marina a carei adancime la reflux nu depaseste 6 m.
Art. 3
Principiile si elementele strategice ce stau la baza prezentei ordonante de urgenta sunt:
a)principiul integrarii politicii de mediu in celelalte politici sectoriale;
a)principiul integrarii cerintelor de mediu in celelalte politici sectoriale;
(la data 09-iul-2006 Art. 3, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 265/2006 )
b)principiul precautiei in luarea deciziei;
c)principiul actiunii preventive;
d)principiul retinerii poluantilor la sursa;
e)principiul „poluatorul plateste”;
f)principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;
g)utilizarea durabila a resurselor naturale;
h)informarea si participarea publicului la luarea deciziilor, precum si accesul la justitie in probleme de mediu;
i)dezvoltarea colaborarii internationale pentru protectia mediului.
Art. 4
Modalitatile de implementare a principiilor si a obiectivelor strategice sunt:
Modalitatile de implementare a principiilor si a elementelor strategice sunt:
(la data 09-iul-2006 Art. 4 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 265/2006 )
a)prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului;
b)adoptarea programelor de dezvoltare, cu respectarea cerintelor politicii de mediu;
c)corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu;
d)efectuarea evaluarii de mediu inaintea aprobarii planurilor si programelor care pot avea efect semnificativ asupra mediului;
e)evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului;
f)introducerea si utilizarea parghiilor si instrumentelor economice stimulative sau coercitive;
g)rezolvarea, pe niveluri de competenta, a problemelor de mediu, in functie de amploarea acestora;
h)promovarea de acte normative armonizate cu reglementarile europene si internationale in domeniu;
i)stabilirea si urmarirea realizarii programelor pentru conformare;
j)crearea sistemului national de monitorizare integrata a calitatii mediului;
k)recunoasterea produselor cu impact redus asupra mediului, prin acordarea etichetei ecologice;
l)mentinerea si ameliorarea calitatii mediului;
m)reabilitarea zonelor afectate de poluare;
n)incurajarea implementarii sistemelor de management si audit de mediu;
o)promovarea cercetarii fundamentale si aplicative in domeniul protectiei mediului;
p)educarea si constientizarea publicului, precum si participarea acestuia in procesul de elaborare si aplicare a deciziilor privind mediul;
q)dezvoltarea retelei nationale de arii protejate pentru mentinerea starii favorabile de conservare a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica ca parte integranta a retelei ecologice europene-Natura 2000;
r)aplicarea sistemelor de asigurare a trasabilitatii si etichetarii organismelor modificate genetic;
s)inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor.
Art. 5
Statul recunoaste oricarei persoane dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic, garantand in acest scop:
a)accesul la informatia privind mediul, cu respectarea conditiilor de confidentialitate prevazute de legislatia in vigoare;
b)asocierea in organizatii pentru protectia mediului;
b)dreptul de asociere in organizatii pentru protectia mediului;
(la data 09-iul-2006 Art. 5, litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 265/2006 )
c)consultarea in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii si legislatiei de mediu, emiterea actelor de reglementare in domeniu, elaborarea planurilor si programelor;
c)dreptul de a fi consultat in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii si legislatiei de mediu, emiterea actelor de reglementare in domeniu, elaborarea planurilor si programelor;
(la data 09-iul-2006 Art. 5, litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 265/2006 )
d)dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizatiilor pentru protectia mediului, autoritatilor administrative si/sau judecatoresti, dupa caz, in probleme de mediu;
d)dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizatiilor pentru protectia mediului, autoritatilor administrative si/sau judecatoresti, dupa caz, in probleme de mediu, indiferent daca s-a produs sau nu un prejudiciu;
(la data 09-iul-2006 Art. 5, litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 265/2006 )
e)dreptul la despagubire pentru prejudiciul suferit.
Art. 6
(1)Protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.
(2)Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea obligatiilor rezultate din implementarea legislatiei comunitare din domeniul mediului si pentru programe de protectie a mediului si colaboreaza cu autoritatile publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului in vederea realizarii acestora.
Art. 7
(1)Coordonarea, reglementarea si implementarea in domeniul protectiei mediului revin autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului, Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, iar controlul respectarii masurilor de protectia mediului se realizeaza de catre Garda Nationala de Mediu, precum si de personalul specializat al autoritatilor de protectie a mediului si persoanele imputernicite de autoritatea competenta, conform legislatiei specifice in vigoare.
(1)Coordonarea, reglementarea si implementarea in domeniul protectiei mediului revin autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului, Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii».
(la data 09-iul-2006 Art. 7, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 265/2006 )
(2)In perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului este reprezentata de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(3)Controlul respectarii masurilor de protectia mediului se realizeaza de:
a)comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»;
b)autoritatile administratiei publice locale, prin personalul imputernicit;
c)Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, prin personalul imputernicit, in domeniile lor de activitate, conform atributiilor stabilite prin lege.
(la data 09-iul-2006 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 13. din Legea 265/2006 )
CAPITOLUL II: Procedura de reglementare
Art. 8
(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului conduc procedura de reglementare si emit, dupa caz, avize de mediu, acorduri si autorizatii/autorizatii integrate de mediu, in conditiile legii.
(2)In derularea procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activitati care pot avea efecte semnificative asupra teritoriului altor state, autoritatile competente pentru protectia mediului respecta prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului, cu exceptia Garzii Nationale de Mediu si a structurilor subordonate acesteia, conduc procedura de reglementare si emit, dupa caz, acte de reglementare, in conditiile legii.
(2)in derularea procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activitati care pot avea efecte semnificative asupra teritoriului altor state, autoritatile competente pentru protectia mediului au obligatia sa respecte prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
(la data 09-iul-2006 Art. 8 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 265/2006 )
Art. 9
(1)Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe sunt obligatorii pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
(2)Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor si cerintelor de protectie a mediului in pregatirea si adoptarea planurilor si programelor.
(3)Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu si conditiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe, inclusiv pentru cele cu efecte transfrontiera, sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(4)Aprobarea planurilor si programelor, la orice nivel ierarhic, este conditionata de existenta avizului de mediu pentru respectivul plan sau program.
Art. 10
(1)Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii.
(1)In cazul in care titularii de activitati pentru care este necesara reglementarea din punctul de vedere al protectiei mediului prin emiterea autorizatiei de mediu, respectiv a autorizatiei integrate de mediu urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, dispozitiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplica in mod corespunzator.
(la data 03-dec-2008 Art. 10, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(11)Autoritatea competenta pentru protectia mediului informeaza titularii prevazuti la alin. (1) cu privire la obligatiile de mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. In situatia in care titularii prevazuti la alin. (1) nu detin acte de reglementare, obligatiile de mediu sunt identificate pe baza bilantului de mediu.
(la data 03-dec-2008 Art. 10, alin. (1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(2)In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate la alin. (1), partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.
(3)Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite in cadrul procedurilor prevazute la alin. (1) au caracter public.
(4)Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
(5)Procedura de solicitare si emitere a avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu se adopta prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(la data 03-dec-2008 Art. 10, alin. (5) din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
Art. 11
(1)Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
(1)Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
(la data 03-dec-2008 Art. 11, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(2)Pentru obtinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse, la decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, evaluarii impactului asupra mediului.
(3)Procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv pentru proiecte cu impact transfrontiera si lista proiectelor publice sau private supuse procedurii sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(4)Acordul de mediu se emite in paralel cu celelalte acte de reglementare emise de autoritatile competente, potrivit legii.
(la data 03-dec-2008 Art. 11, alin. (4) din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
Art. 12
(1)Desfasurarea activitatilor existente precum si inceperea activitatilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizeaza numai in baza autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.
(2)Procedura de emitere a autorizatiei de mediu si lista activitatilor supuse acestei proceduri sunt stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(3)Pentru obtinerea autorizatiei de mediu, activitatile existente, care nu sunt conforme cu normele si reglementarile de mediu in vigoare, sunt supuse bilantului de mediu, la decizia autoritatii competente pentru protectia mediului.
(4)Procedura de realizare a bilantului de mediu este stabilita prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(5)Autoritatea competenta pentru protectia mediului negociaza cu titularul activitatii programul pentru conformare, pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu.
(5)Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste cu titularul activitatii programul pentru conformare, pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu.
(la data 09-iul-2006 Art. 12, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 265/2006 )
(6)Este obligatorie indeplinirea masurilor cuprinse in programul pentru conformare la termenele stabilite.
(7)Activitatile desfasurate de structurile componente ale sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de mediu.
Art. 13
(1)Masurile privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu sunt stabilite prin lege.
(2)Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu si normele metodologice de aplicare a acestei proceduri sunt stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 14
(1)Autorizatia/autorizatia integrata de mediu se emite dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri, autorizatii, dupa caz, ale autoritatilor competente, potrivit legii.
(la data 03-dec-2008 Art. 14, alin. (1) din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(2)Functionarea fara autorizatie de mediu este interzisa pentru activitatile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului.
(3)Functionarea fara autorizatie integrata de mediu este interzisa pentru activitatile supuse legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.
________
*) – art. 14 alin. (3) intra in vigoare la 1 ianuarie 2007 pentru activitatile puse in functiune dupa 30 octombrie 1999 si 30 octombrie 2007 pentru activitatile puse in functiune inainte de 30 octombrie 1999 – (vezi art. 104);
(4)Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatile publice teritoriale competente pentru protectia mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati, precum si cu privire la accidente sau pericole de accidente.
Art. 15
(1)Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite, revizuieste si actualizeaza, dupa caz, actele de reglementare.
(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului, cu exceptia Garzii Nationale de Mediu si a structurilor subordonate acesteia, emit, revizuiesc si actualizeaza, dupa caz, actele de reglementare.
(la data 09-iul-2006 Art. 15, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 265/2006 )
(2)Actele de reglementare se emit numai daca planurile si programele, proiectele, respectiv programele pentru conformare privind activitatile existente prevad prevenirea, reducerea, eliminarea sau compensarea, dupa caz, a consecintelor negative asupra mediului, in raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementarile in vigoare.
(3)Titularii activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului au obligatia de a respecta termenele stabilite de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri.
(4)Nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea procedurii de reglementare conduce la incetarea acestei proceduri, solicitarea actului de reglementare fiind anulata.
(1)Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite sau revizuieste, dupa caz, actele de reglementare.
(2)Titularii planurilor / programelor / proiectelor / activitatilor au obligatia:
a)de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificarii;
b)de a respecta termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului in derularea procedurilor de emitere a actelor de reglementare.
(3)Nerespectarea termenelor prevazute la alin. (2) lit. b) conduce la respingerea solicitarii.
(la data 03-dec-2008 Art. 15 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
Art. 16
(1)Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceeasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis, cu exceptia cazului in care intervin modificari ale respectivului plan sau program, conform legislatiei specifice.
(2)Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este valabil pana la indeplinirea scopului pentru care a fost emis, cu exceptia cazului in care intervin modificari ale conditiilor in care a fost emis.
(3)Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului. Acordul de mediu isi pierde valabilitatea daca lucrarile de investitii pentru care a fost emis nu incep in termen de 2 ani de la data emiterii, cu exceptia proiectelor cu finantare externa pentru care acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada desfasurarii acestora, pana la finalizarea investitiei.
(4)Autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani.
(5)Prin exceptie de la prevederile alin. (4), autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu emise cu program pentru conformare, respectiv cu plan de actiuni sunt valabile pe toata perioada derularii programului/planului.
(6)Perioada de valabilitate a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu nu poate depasi ultimul termen scadent al programului pentru conformare, respectiv al planului de actiuni, cu aplicarea prevederilor alin. (4) si (5).
(1)Avizul de mediu si acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului, respectiv proiectului.
(2)Autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu sunt valabile 10 ani.
(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autorizatiile de mediu emise cu program pentru conformare sunt valabile pe toata perioada derularii programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadenta de realizare a ultimei masuri din programul respectiv.
(4)In cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificarii titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), mentinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informand titularul cu privire la aceasta decizie.
(5)Pana la adoptarea unei decizii de catre autoritatea competenta, in sensul prevazut la alin. (4), este interzisa desfasurarea oricarei activitati sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii.
(la data 03-dec-2008 Art. 16 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
Art. 17
(1)Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, acordul de mediu si autorizatia de mediu se revizuiesc daca apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii. in acest caz se poate cere si refacerea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a bilantului de mediu.
(1)In situatia in care se decide revizuirea actelor de reglementare, autoritatea competenta poate solicita refacerea raportului privind impactul asupra mediului sau a bilantului de mediu, dupa caz.
(la data 03-dec-2008 Art. 17, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(2)Autorizatia integrata de mediu se revizuieste in conditiile prevazute de legislatia specifica privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.
(3)Acordul de mediu si autorizatia/autorizatia integrata de mediu se suspenda de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentru conformare/planurilor de actiuni, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 30 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea proiectului sau activitatii este interzisa.
(3)Acordul de mediu, autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu se suspenda de catre autoritatea emitenta, pentru nerespectarea prevederilor acestora, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea proiectului sau a activitatii este interzisa.
(la data 03-dec-2008 Art. 17, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(4)In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, dupa caz.
(5)Dispozitiile de suspendare si, implicit, de incetare a desfasurarii proiectului sau activitatii sunt executorii de drept.
Art. 18
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente.
Art. 19
Acordul de mediu si autorizatia/autorizatia integrata de mediu pentru activitatile miniere care utilizeaza substante periculoase in procesul de prelucrare si concentrare, pentru capacitati de productie mai mari de 5 milioane tone/an si/sau daca suprafata pe care se desfasoara activitatea este mai mare de 1.000 ha, se promoveaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Acordul de mediu sau decizia de respingere a solicitarii, autorizatia / autorizatia integrata de mediu pentru proiectele / activitatile miniere care utilizeaza substante periculoase in procesul de prelucrare si concentrare, pentru capacitati de productie mai mari de 5 milioane tone / an sau daca suprafata pe care se desfasoara activitatea este mai mare de 1,000 ha se emit prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(la data 03-dec-2008 Art. 19 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
Art. 20
(1)Autoritatea competenta pentru protectia mediului, impreuna cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, dupa caz, asigura informarea, participarea publicului la deciziile privind activitati specifice si accesul la justitie, in conformitate cu prevederile Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000.
(2)Informarea publicului in cadrul procedurilor de reglementare pentru planuri, programe proiecte si activitati se realizeaza conform legislatiei specifice in vigoare.
(3)Consultarea publicului este obligatorie in cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare. Procedura de participare a publicului la luarea deciziei este stabilita prin acte normative specifice.
(3)Consultarea publicului este obligatorie in cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare, potrivit legislatiei in vigoare. Procedura de participare a publicului la luarea deciziei este stabilita prin acte normative specifice.
(la data 09-iul-2006 Art. 20, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 265/2006 )
(4)Modalitatile de realizare a participarii publicului la elaborarea unor planuri si programe specifice in legatura cu mediul se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(5)Accesul la justitie al publicului se realizeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(6)Organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului au drept la actiune injustitie in probleme de mediu.
(6)Organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului au drept la actiune in justitie in probleme de mediu, avand calitate procesuala activa in litigiile care au ca obiect protectia mediului.
(la data 09-iul-2006 Art. 20, alin. (6) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 265/2006 )
Art. 21
(1)Persoane fizice sau juridice independente de titularul planului, programului, proiectului sau al activitatii si atestate de autoritatea competenta pentru protectia mediului, potrivit legii, realizeaza:
a)evaluarea de mediu;
b)evaluarea impactului asupra mediului;
c)bilantul de mediu;
d)raportul de amplasament;
________
*) – art. 21 alin. (1) lit. d) care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007 – (vezi art. 104);
e)raportul de securitate.
________
*) – art. 21 alin. (1) lit. e) care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007 – (vezi art. 104);
(2)Procedura de atestare a persoanelor fizice si juridice se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3)Cheltuielile pentru elaborarea evaluarii de mediu, evaluarii impactului asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament si raportului de securitate sunt suportate de titularul planului, programului, proiectului sau al activitatii.
(4)Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activitatii, iar raspunderea pentru corectitudinea lucrarilor prevazute la alin. (1) revine autorului acestora.
(1)Raportul de mediu, raportul privind impactul asupra mediului, bilantul de mediu, raportul de amplasament, raportul de securitate, studiul de evaluare adecvata se realizeaza de catre persoane fizice si juridice care au acest drept, potrivit legii.
(2)Conditiile de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate, studiului de evaluare adecvata se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(la data 12-aug-2009 Art. 21, alin. (2) din capitolul II a fost reglementat de Ordinul 1026/2009 )
(3)Cheltuielile privind elaborarea lucrarilor prevazute la alin. (1) revin titularului planului, programului, proiectului sau activitatii.
(4)Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activitatii, iar raspunderea pentru corectitudinea lucrarilor prevazute la alin. (1) revine autorului acestora.
(la data 03-dec-2008 Art. 21 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
Art. 22
(1)Autoritatile publice pentru protectia mediului incaseaza sumele provenite din taxele pentru emiterea actelor de reglementare.
(2)Taxele prevazute la alin. (1) se fac venit la Fondul pentru mediu, iar cuantumul acestora se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 23
(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului incaseaza, de asemenea, sume provenite din tarife pentru lucrarile si serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice, in cadrul activitatilor pe care le desfasoara in limitele competentelor lor legale.
(2)Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor prestate, precum si cuantumul tarifelor se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3)Autoritatile publice pentru protectia mediului constituie un fond de stimulare a personalului prin utilizarea unui procent de 25%, obtinut din incasarea tarifelor prevazute la alin. (1), iar diferenta de 75% se varsa la bugetul de stat.
(4)Metodologia de utilizare a fondului de stimulare este stabilita prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(5)Disponibilitatile inregistrate si neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceleasi destinatii prevazute la alineatul (3).
(6)Autoritatile competente pentru protectia mediului au dreptul sa primeasca si sa utilizeze fonduri provenite din sponsorizari si donatii de la persoane fizice si juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
CAPITOLUL III: Regimul substantelor si preparatelor periculoase
Art. 24
Activitatile privind fabricarea, introducerea pe piata, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum si introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare si gestionare.
Art. 25
(1)Transportul international si tranzitul substantelor si preparatelor periculoase se realizeaza conform acordurilor si conventiilor privind transportul international al marfurilor periculoase, la care Romania este parte.
(2)Importul si exportul substantelor si preparatelor periculoase restrictionate sau interzise la utilizare de catre anumite state sau de catre Romania se realizeaza in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
Art. 26
Autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte autoritati publice abilitate prin lege, dupa caz, controleaza respectarea reglementarilor privind regimul substantelor si preparatelor periculoase.
Art. 27
Pentru controlul importului, exportului si tranzitului substantelor si preparatelor periculoase in vama, autoritatea vamala convoaca autoritatile competente in domeniul substantelor si preparatelor periculoase, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 28
Persoanele fizice si juridice care gestioneaza substante si preparate periculoase au urmatoarele obligatii:
a)sa respecte prevederile art. 24 privind substantele si preparatele periculoase;
b)sa tina evidenta stricta – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor si ambalajelor acestora, care intra in sfera lor de activitate, si sa furnizeze informatiile si datele cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice in vigoare;
c)sa elimine, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica.
d)sa identifice si sa previna riscurile pe care substantele si preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sanatatea populatiei si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila.
CAPITOLUL IV: Regimul deseurilor
Art. 29
Gestionarea deseurilor se efectueaza in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului si se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si legislatiei specifice in vigoare.
Art. 30
Controlul gestionarii deseurilor revine autoritatilor publice competente pentru protectia mediului si celorlaltor autoritati cu competente stabilite de legislatia in vigoare.
Art. 31
Autoritatile administratiei publice locale, precum si persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de gestionare a deseurilor au atributii si obligatii in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si a celor specifice din domeniul gestionarii deseurilor.
Art. 32
(1)Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice natura, in scopul eliminarii acestora, este interzisa.
(2)Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor, in scopul recuperarii, se realizeaza in baza reglementarilor specifice in domeniu, cu aprobarea Guvernului, in conformitate cu prevederile Tratatului privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
(3)Valorificarea deseurilor se realizeaza numai in instalatii, prin procese sau activitati autorizate de autoritatile publice competente.
(4)Tranzitul si exportul de deseuri de orice natura se realiza in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu.
Art. 33
(1)Transportul intern al deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile legale specifice.
(2)Transportul international si tranzitul deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
CAPITOLUL V: Regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor
Art. 34
Ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor sunt supuse unui regim special de reglementare stabilit prin legislatie specifica in domeniul chimicalelor.
Art. 35
Regimul special de reglementare a ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor se aplica activitatilor privind fabricarea, plasarea pe piata, utilizarea, precum si importul si exportul acestora.
Art. 36
Autoritatile publice centrale competente conform legislatiei specifice din domeniul chimicalelor, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, au urmatoarele obligatii:
a)sa reglementeze regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor;
b)sa organizeze, la nivel teritorial, reteaua de laboratoare pentru controlul calitatii ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor;
c)sa verifice, prin reteaua de laboratoare, concentratiile reziduurilor de produse de protectie a plantelor in sol, recolte, furaje, produse agroalimentare vegetale si animale.
Art. 37
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, impreuna cu autoritatile publice centrale pentru agricultura, silvicultura, sanatate si cele din domeniul transporturilor sau serviciile descentralizate ale acestora, dupa caz, supravegheaza si controleaza aplicarea reglementarilor privind ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor, astfel incat sa se evite poluarea mediului de catre acestea.
Art. 38
(1)Persoanele juridice care produc, stocheaza, comercializeaza si/sau utilizeaza ingrasaminte chimice si produse de protectie a plantelor, au urmatoarele obligatii:
a)sa produca, stocheze, comercializeze si sa utilizeze produse de protectia plantelor numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
b)sa nu foloseasca ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor in zonele sau pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie;
c)sa administreze produse de protectie a plantelor cu mijloace aviatice, numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului, autoritatilor competente in domeniul sanitar si al comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare, dupa o prealabila instiintare prin mass-media;
d)sa aplice, in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare;
e)sa livreze, sa manipuleze, sa transporte si sa comercializeze ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor ambalate cu inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si folosire, in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si/sau a mediului, dupa caz;
f)sa stocheze temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri protejate, bine aerisite.
(2)Persoanele juridice interesate in fabricarea si/sau plasarea pe piata a produselor de protectia plantelor si ingrasamintelor chimice au obligatia sa solicite si sa obtina, in cazul in care legislatia specifica prevede aceasta, avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor, respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice, in vederea producerii, comercializarii si utilizarii acestora in agricultura si silvicultura.
(3)Obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-f) revin si persoanelor fizice, in conditiile legii.
CAPITOLUL VI: Regimul organismelor modificate genetic, obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne
Art. 39
(1)Activitatile care implica organisme modificate genetic obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, sunt supuse unui regim special de reglementare, autorizare si administrare, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, a legislatiei specifice si conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte.
(2)Activitatile prevazute la alin. (1) includ:
a)utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic;
b)introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic vii;
c)importul organismelor/microorganismelor modificate genetic.
(3)Activitatile prevazute la alin. (2) se desfasoara numai in conditiile asigurarii protectiei mediului, precum si a sanatatii oamenilor si animalelor, in baza actelor de reglementare, emise de autoritatea competenta.
Art. 40
(1)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului emite autorizatiile si acordurile de import privind activitatile cu organisme modificate genetic prevazute la art. 39, alin. (2) lit. c).
(2)In procesul decizional privind activitatile de la art. 39, alin. (2), lit. b) si c), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului solicita avizele autoritatilor publice centrale pentru agricultura, sanatate, siguranta alimentelor, protectia consumatorului, precum si ale altor institutii implicate, conform legislatiei specifice, consulta Comisia pentru Securitate Biologica si asigura informarea si participarea publicului.
(3)In procesul decizional privind activitatile prevazute la art. 39, alin. (2) lit. a), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului aplica procedura stabilita prin legislatia specifica privind microorganismele modificate genetic.
Art. 41
(1)Autorizatiile privind introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic vii si privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic se emit numai persoanelor juridice, conform prevederilor legislatiei specifice.
(2)Importul pe teritoriul Romaniei si exportul unui organism modificat genetic se realizeaza numai de catre persoane juridice, conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare.
(3)Transportul international al organismelor modificate genetic se realizeaza conform legislatiei nationale, acordurilor si conventiilor privind transportul international de marfuri/marfuri periculoase, dupa caz, la care Romania este parte.
Art. 42
Autoritatea vamala permite importul/exportul organismelor modificate genetic si colaboreaza cu autoritatile publice centrale pentru protectia mediului, agricultura, siguranta alimentelor, sanatate si alte autoritati implicate, in conformitate cu legislatia specifica.
Art. 43
Titularii acordurilor de import pentru organisme modificate genetic si ai autorizatiilor privind activitatile cu organisme modificate genetic au obligatia sa se conformeze cerintelor legale privind asigurarea trasabilitatii, etichetarii, monitorizarii si sa raporteze autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si altor autoritati, dupa caz, rezultatele activitatii, conform legislatiei specifice in vigoare.
Art. 44
Persoanele juridice care desfasoara activitati care implica organisme modificate genetic au urmatoarele obligatii:
a)sa solicite si sa obtina acordul de import pentru organisme modificate genetic si/sau autorizatiile privind activitatile cu organisme modificate genetic, dupa caz;
b)sa respecte prevederile acordurilor de import pentru organisme modificate genetic si/sau ale autorizatiilor privind activitatile cu organisme modificate genetic, dupa caz;
c)sa opreasca activitatea sau sa schimbe conditiile de desfasurare, la solicitarea autoritatii competente, daca apar informatii noi, privind riscurile asupra mediului si sanatatii umane si animale;
d)sa raspunda, potrivit prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei specifice in vigoare, pentru prejudiciile rezultate din aceste activitati;
e)sa acopere costurile masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea consecintelor efectelor adverse ale acestor activitati;
f)sa aplice masurile de eliminare a deseurilor rezultate din activitatile care implica organisme/microorganisme modificate genetic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
CAPITOLUL VII: Regimul activitatilor nucleare
Art. 45
Activitatile in domeniul nuclear se desfasoara in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor nationale si internationale specifice la care Romania este parte.
Art. 46
(1)Acordul de mediu pentru o practica sau o activitate din domeniul nuclear se elibereaza inainte de emiterea autorizatiei de catre autoritatea competenta de autorizare, reglementare si control in domeniul nuclear, conform legislatiei in vigoare.
(2)Autorizatia de mediu se emite dupa eliberarea autorizatiei de catre autoritatea competenta de autorizare, reglementare si control in domeniul nuclear.
(3)Pentru instalatiile cu risc nuclear major – centrale nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear si depozite finale de combustibil nuclear ars – acordul de mediu sau autorizatia de mediu se emit prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului.
Art. 47
(1)Controlul activitatilor nucleare se realizeaza de autoritatea competenta in domeniul activitatilor nucleare.
(2)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii:
a)organizeaza monitorizarea radioactivitatii mediului pe intregul teritoriu al tarii;
b)supravegheaza, controleaza si dispune luarea masurilor ce se impun in domeniul activitatilor nucleare, pentru respectarea prevederilor legale privind protectia mediului;
c)colaboreaza cu organele competente in apararea impotriva dezastrelor, protectia sanatatii populatiei si a mediului.
Art. 48
Persoanele fizice si juridice autorizate, care desfasoara activitati in domeniul nuclear, au urmatoarele obligatii:
a)sa evalueze, direct sau prin structuri abilitate, riscul potential, sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu;
b)sa aplice procedurile si sa prevada echipamentele pentru activitatile noi, care sa permita realizarea nivelului rational cel mai scazut al dozelor de radioactivitate si al riscurilor asupra populatiei si mediului, si sa solicite si sa obtina acordul de mediu sau autorizatia de mediu, dupa caz;
c)sa aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului, care sa asigure respectarea conditiilor de eliminare a substantelor radioactive prevazute in autorizatie si mentinerea dozelor de radioactivitate in limitele admise;
d)sa mentina in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local, pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive;
e)sa raporteze prompt autoritatii competente orice crestere semnificativa a contaminarii mediului si daca aceasta se datoreaza sau nu activitatii desfasurate;
f)sa verifice continuu corectitudinea presupunerilor facute prin evaluarile probabilistice privind consecintele radiologice ale eliberarilor radioactive;
g)sa asigure depozitarea deseurilor radioactive, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si a mediului.
CAPITOLUL VIII: Conservarea biodiversitatii si arii naturale protejate
Art. 49
(1)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, impreuna cu alte autoritati publice centrale, dupa caz, elaboreaza reglementari tehnice privind masurile de protectie a ecosistemelor, de conservare si utilizare durabila a componentelor diversitatii biologice.
(1)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu autoritatile publice centrale si locale, dupa caz, elaboreaza reglementari tehnice privind masurile de protectie a ecosistemelor, de conservare si utilizare durabila a componentelor diversitatii biologice.
(la data 09-iul-2006 Art. 49, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 265/2006 )
(2)Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice se supun prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si legislatiei specifice in vigoare.
(3)La proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmata de avansarea solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de protectie a speciilor salbatice de flora si fauna, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin acordul de mediu, precum si automonitorizarea pana la indeplinirea acestora.
(3)La proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmata de avansarea solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de protectie a speciilor salbatice de flora si fauna, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin acordul de mediu, automonitorizarea, precum si monitorizarea de catre structurile de administrare, pana la indeplinirea acestora.
(la data 09-iul-2006 Art. 49, alin. (3) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 265/2006 )
(4)Detinatorii cu orice titlu de suprafete terestre si acvatice supuse refacerii ecologice sau aflate intr-o arie naturala protejata au obligatia de a aplica si/sau respecta masurile stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului.
Art. 50
(1)Proprietarii de terenuri extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restrictii de utilizare, conform legislatiei specifice in domeniu, sunt scutiti de plata impozitului pe teren.
(2)Scutirea de la plata impozitului pe teren se acorda in baza unei confirmari emisa de structura de administrare a ariei naturale protejate sau de autoritatea competenta pentru protectia mediului.
(la data 29-iun-2007 Art. 50 din capitolul VIII abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
Art. 51
(1)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste lista siturilor de interes comunitar si a ariilor de protectie speciala avifaunistica, pe care o transmite Comisiei Europeane la data aderarii, impreuna cu Formularele standard Natura 2000, completate pentru fiecare sit in parte.
(la data 03-dec-2008 Art. 51, alin. (1) din capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(2)Formularul Standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeana se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(la data 03-dec-2008 Art. 51, alin. (2) din capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(3)Siturile de interes comunitar se declara prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, iar dupa recunoasterea statutului lor de catre Comisia Europeana devin arii speciale de conservare si se declara prin hotarare a Guvernului.
(la data 03-dec-2008 Art. 51, alin. (3) din capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(4)Managementul siturilor de interes comunitar necesita planuri de management adecvate specifice sau integrate in alte planuri de management si masuri legale, administrative sau contractuale in scopul evitarii deteriorarii habitatelor naturale si a habitatelor speciilor ca si perturbarea speciilor pentru care zonele au fost desemnate. Orice plan sau proiect indirect legat sau necesar pentru gestiunea silului, dar susceptibil de a-l afecta intr-un mod semnificativ, face obiectul unui studiu pentru evaluarea impactului, tinand cont de obiectivele de conservare a ariei si cu consultarea publicului. Nu sunt acceptate planuri sau proiecte in siturile respective care afecteaza aria.
(la data 03-dec-2008 Art. 51, alin. (4) din capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(41)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului raporteaza Comisiei Europene stadiul indeplinirii masurilor prevazute in normele Uniunii Europene privind protectia naturii.
(la data 09-iul-2006 Art. 51, alin. (4) din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 19. din Legea 265/2006 )
(la data 29-iun-2007 Art. 51, alin. (4^1) din capitolul VIII abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
(5)Pentru administrarea parcurilor nationale, parcurilor naturale, a siturilor de interes comunitar si a ariilor de protectie speciala avifaunistice a caror suprafata este mai mare de 4000 ha, se infiinteaza Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate si Conservarea Biodiversitatii, institutie publica, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, care are in subordine si/sau coordonare structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridica.
(5)Pentru administrarea parcurilor nationale, parcurilor naturale, a siturilor de interes comunitar si a ariilor de protectie speciala avifaunistice, a caror suprafata este mai mare de 4.000 ha, precum si pentru coordonarea si monitorizarea celorlalte categorii de arii naturale protejate se infiinteaza Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate si Conservarea Biodiversitatii, institutie publica, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, care are in subordine si/sau in coordonare structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridica.
(la data 09-iul-2006 Art. 51, alin. (5) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 265/2006 )
(la data 29-iun-2007 Art. 51, alin. (5) din capitolul VIII abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
(6)Structura organizatorica, numarul de personal, atributiile si competentele Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si Conservarea Biodiversitatii, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(la data 29-iun-2007 Art. 51, alin. (6) din capitolul VIII abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
Art. 52
(1)Respectarea prevederilor din regulamentele si planurile de management ale ariilor naturale protejate, aprobate conform prevederilor legale, este obligatorie.
(2)In ariile naturale protejate si in vecinatatea acestora este interzisa:
a)desfasurarea programelor, proiectelor si activitatilor care contravin planurilor de management sau regulamentelor ariilor naturale protejate sau care sunt susceptibile sa genereze un impact asupra acestora;
b)schimbarea destinatiei terenurilor;
c)pasunatul si amplasarea de stane si locuri de tarlire;
d)activitati comerciale de tip comert ambulant.
(2)In ariile naturale protejate sunt interzise:
a)desfasurarea programelor, proiectelor si activitatilor care contravin planurilor de management sau regulamentelor ariilor naturale protejate;
b)schimbarea destinatiei terenurilor fara aprobarea structurilor de administrare;
c)pasunatul si amplasarea de stane si locuri de tarlire fara aprobarea structurilor de administrare;
d)activitati comerciale de tip comert ambulant, fara aprobarea structurilor de administrare.
(la data 09-iul-2006 Art. 52, alin. (2) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 265/2006 )
(3)Pe teritoriul ariilor naturale protejate, pe langa interdictiile prevazute in planurile de management si regulamente, sunt interzise:
a)distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, constructiile, imprejmuirile, barierele, placile, stalpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajari aflate in inventarul ariilor naturale protejate;
b)aprinderea si folosirea focului deschis in afara vetrelor special amenajate si semnalizate in acest scop de catre administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
c)abandonarea deseurilor in afara locurilor special amenajate si semnalizate pentru colectare daca exista;
d)accesul pe suprafata ariilor naturale protejate si practicarea de sporturi in afara drumurilor permise accesului public cu mijloace motorizate care utilizeaza carburanti fosili;
d)accesul cu mijloace motorizate care utilizeaza carburanti fosili pe suprafata ariilor naturale protejate, in scopul practicarii de sporturi, in afara drumurilor permise accesului public si a terenurilor special amenajate;
(la data 09-iul-2006 Art. 52, alin. (3), litera D. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 265/2006 )
e)exploatarea oricaror resurse minerale neregenerabile din parcurile nationale, rezervatiile naturale, rezervatiile stiintifice, monumentele naturii si din zonele de conservare speciala ale parcurilor naturale. in parcurile naturale in afara zonelor de conservare speciala, exploatarea oricaror resurse minerale neregenerabile este permisa numai daca acest lucru este prevazut in mod explicit in planurile de management si regulamentele acestora.
(4)Pentru orice proiect finantat din fonduri comunitare este necesara obtinerea avizului Natura 2000. Competentele si procedura de emitere a avizului Natura 2000 se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(la data 31-oct-2008 Art. 52, alin. (4) din capitolul VIII a fost reglementat de Ordinul 1338/2008 )
(1)Respectarea prevederilor din planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate, aprobate conform legislatiei specifice, este obligatorie.
(2)Pe suprafata ariilor naturale protejate este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizeaza carburanti fosili in scopul practicarii de sporturi, cu exceptia drumurilor permise accesului public.
(3)Pe suprafata ariilor naturale protejate, pe langa interdictiile prevazute in planurile de management si regulamente, este interzisa exploatarea oricaror resurse minerale neregenerabile din parcurile nationale, rezervatiile naturale, rezervatiile stiintifice, monumentele naturii si din zonele de protectie stricta, zonele de protectie integrala si zonele de management durabil ale parcurilor naturale.
(4)In ariile naturale protejate sunt interzise: orice activitati de obtinere, cultivare, depozitare, prelucrare, comercializare a organismelor vii modificate genetic.
(5)Orice plan ori proiect care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte, este supus unei evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, tinandu-se cont de obiectivele de conservare a acesteia, potrivit legislatiei specifice in domeniu.
(6)Procedura de evaluare adecvata se finalizeaza cu emiterea avizului Natura 2000 sau a deciziei de respingere a proiectului ori planului, dupa caz.
(la data 03-dec-2008 Art. 52 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
Art. 53
(1)Introducerea pe teritoriul tarii, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, de culturi de microorganisme, a exemplarelor de plante si animale salbatice vii, fara acordul pentru import al speciilor non-CITES sau, respectiv, permisului CITES pentru celelalte specii, este interzisa.
(2)Exportul speciilor de plante si animale din flora si fauna salbatica se realizeaza pe baza acordului pentru export al speciilor non-CITES si, respectiv, permisul CITES, pentru celelalte specii.
(3)Competentele si procedura de emitere a acordului de import/export plante si/sau animale salbatice non-CITES si ale permisului CITES sunt stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4)Activitatile de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a unor parti ori produse ale acestora, in stare vie, proaspata ori semiprelucrata, se pot organiza si desfasura numai de persoane fizice sau juridice autorizate de autoritatile publice judetene pentru protectia mediului.
(1)Activitatile de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national ori la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a speciilor de plante si animale din flora si fauna salbatica sau a unor parti ori produse ale acestora, in stare vie, proaspata ori semiprelucrata, se pot organiza si desfasura de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii.
(2)Procedurile de autorizare prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(3)Cerintele privind asigurarea bunastarii animalelor din fauna salbatica aflate in captivitate se stabilesc prin legislatie specifica, conform standardelor internationale.
(la data 03-dec-2008 Art. 53 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
Art. 54
Orice activitate de cultivare sau testare a plantelor superioare modificate genetic in ariile naturale protejate, legal constituite, precum si la o distanta mai mica de 15 km fata de limita acestora, este strict interzisa.
(1)De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana cultivarea sau testarea plantelor superioare modificate genetic se va supune acquis-ului comunitar.
(la data 03-dec-2008 Art. 54, alin. (1) din capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(2)De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in Romania se interzice cultivarea plantelor superioare modificate genetic, altele decat cele acceptate in Uniunea Europeana.
(la data 03-dec-2008 Art. 54, alin. (2) din capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(3)Distanta minima fata de ariile naturale protejate, in care activitatea de cultivare si/sau de testare a plantelor superioare modificate genetic este interzisa, se stabileste prin ordin comun al conducatorilor autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodaririi apelor si autoritatii publice centrale pentru agricultura, paduri si dezvoltare rurala.
(la data 09-iul-2006 Art. 54 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 265/2006 )
________
*) – art. 54 care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007 – (vezi art. 104);
(la data 09-iul-2006 Art. 54 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 59. din Legea 265/2006 )
CAPITOLUL IX: Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice
Art. 55
(1)Protectia apelor de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea si imbunatatirea calitatii si productivitatii biologice ale acestora, in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale.
(2)Conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii apelor costiere si maritime urmareste reducerea progresiva a evacuarilor, emisiilor sau pierderilor de substante prioritare/prioritar periculoase in scopul atingerii obiectivelor de calitate stipulate in Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii, semnata la Bucuresti la 21 aprilie 1992, ratificata prin Legea nr. 98/1992.
Art. 56
(1)Activitatile de gospodarire si protectie a resurselor de apa si a ecosistemelor acvatice se supun prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si legislatiei specifice in vigoare.
(2)Reglementarea activitatilor din punct de vedere al gospodaririi apelor si controlul respectarii prevederilor privind protectia apelor si a ecosistemelor acvatice se realizeaza de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, de gospodarire a apelor si de sanatate.
Art. 57
Autorizatia de gospodarire a apelor pentru activitatile supuse legislatiei din domeniul prevenirii si controlului integrat al poluarii se emite in conformitate cu prevederile legale din acest domeniu si se include in autorizatia integrata de mediu.
(la data 03-dec-2008 Art. 57 din capitolul IX abrogat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
Art. 58
Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii:
a)sa execute toate lucrarile de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrarii faunei acvatice si de ameliorare a calitatii apei, prevazute cu termen in avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor, precum si in autorizatia de mediu, si sa monitorizeze zona de impact;
b)sa se doteze, in cazul detinerii de nave, platforme plutitoare sau de foraje marine, cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare a acestora in instalatii de mal sau plutitoare;
c)sa amenajeze porturile cu instalatii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deseurilor petroliere, menajere sau de alta natura, stocate pe navele fluviale si maritime, si sa constituie echipe de interventie in caz de poluare accidentala a apelor si a zonelor de coasta;
d)sa nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale si sa nu arunce de pe acestea nici un fel de deseuri;
e)sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata;
f)sa nu deverseze in apele de suprafata, subterane si maritime ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere, substante prioritare/prioritar periculoase;
g)sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune electrica, narcotice, substante prioritare/prioritar periculoase.
CAPITOLUL X: Protectia atmosferei, schimbarile climatice, gestionarea zgomotului ambiental
Art. 59
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si responsabilitati:
a)elaboreaza politica nationala si coordoneaza actiunile la nivel national, regional si local privind protectia atmosferei, schimbarile climatice, precum si pentru protectia populatiei fata de nivelurile de expunere la zgomotul ambiental ce poate avea efecte negative asupra sanatatii umane, in conformitate cu politicile europene si internationale specifice;
b)elaboreaza, promoveaza si actualizeaza Strategia nationala in domeniul protectiei atmosferei si Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei;
c)elaboreaza, promoveaza si, dupa caz, actualizeaza Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere;
d)coordoneaza elaborarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac;
e)elaboreaza, promoveaza si actualizeaza Strategia nationala privind schimbarile climatice, Planul national de actiune privind schimbarile climatice;
f)asigura integrarea politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si adaptarea la efectele schimbarilor climatice in strategiile sectoriale;
g)administreaza Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera;
h)coordoneaza Sistemul national de estimare a emisiilor de gaze cu efect de sera;
i)coordoneaza implementarea mecanismelor flexibile prevazute de Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice;
j)aproba si promoveaza Planul National de Actiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot;
k)organizeaza activitatea de monitoring privind calitatea aerului la nivelul intregii tari;
l)stabileste, dupa caz, prin actele de reglementare, valori limita de emisie mai restrictive si masurile necesare in vederea respectarii plafoanelor nationale de emisii, respectiv a incarcarilor si nivelelor critice.
Art. 60
(la data 27-iun-2006 Art. 60 din capitolul X a fost reglementat de Hotarirea 780/2006 )
(1)Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efecte de sera si conditiile de elaborare a planurilor nationale de alocare a acestor certificate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2)Gestionarea durabila si unitara a resursei disponibile de credite de emisii de gaze cu efect de sera se realizeaza prin structuri special constituite, in cadrul Administratiei Fondului pentru mediu.
(2)Gestionarea durabila si unitara a fondurilor obtinute in urma tranzactionarii unitatii de cantitate atribuita, prevazuta de Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, se realizeaza prin structuri special constituite in cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu.
(la data 09-iul-2006 Art. 60, alin. (2) din capitolul X modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 265/2006 )
Art. 61
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin autoritatile publice din subordinea sa, supravegheaza si controleaza aplicarea prevederilor legale privind protectia atmosferei si gestionarea zgomotului ambiental, in care scop:
a)dispune incetarea temporara sau definitiva a activitatilor generatoare de poluare, in vederea aplicarii unor masuri de urgenta sau pentru nerespectarea programului pentru conformare/planului de actiuni;
b)solicita aplicarea masurilor tehnologice, a restrictiilor si interdictiilor in scopul prevenirii, limitarii sau eliminarii emisiilor de poluanti;
c)solicita luarea masurilor in vederea respectarii nivelului maxim admis al zgomotului ambiental.
Art. 62
Detinatorii, cu orice titlu, de terenuri sunt obligati sa intretina perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana.
Detinatorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se gasesc perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligati sa le intretina pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana.
(la data 09-iul-2006 Art. 62 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 265/2006 )
Art. 63
Autoritatile cu responsabilitati privind securizarea frontierei au obligatia sa nu permita intrarea/iesirea din tara a surselor mobile poluante care nu respecta prevederile legale in vigoare.
Art. 64
Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in domeniu:
a)sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei, adoptand masuri tehnologice adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici;
b)sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare;
c)sa asigure personal calificat si sa furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru conformare, autoritatilor competente pentru protectia mediului, datele necesare;
d)sa imbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa nu puna in exploatare instalatiile prin care se depasesc limitele maxime admise prevazute in legislatia in vigoare;
e)sa asigure, la cererea autoritatilor competente pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare;
f)sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental.
CAPITOLUL XI: Protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre
Art. 65
Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toti detinatorii, cu titlu sau fara titlu.
Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toti detinatorii, cu orice titlu.
(la data 09-iul-2006 Art. 65 din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 265/2006 )
Art. 66
(1)Reglementarile privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, remedierea in zonele in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate si cele referitoare la protectia calitatii solului, subsolului si a ecosistemelor terestre se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cu consultarea celorlalte autoritati publice centrale competente, stabileste sistemul de monitorizare a calitatii mediului geologic in scopul evaluarii starii actuale si a tendintelor de evolutie a acesteia.
Art. 67
Controlul respectarii reglementarilor legale privind protectia, conservarea, amenajarea si folosirea judicioasa a solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre se organizeaza si se exercita de autoritatile competente pentru protectia mediului, precum si, dupa caz, de alte autoritati ale administratiei publice competente, potrivit dispozitiilor legale.
Art. 68
Detinatorii de terenuri, cu orice titlu, precum si orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate pe un teren, fara a avea un titlu juridic, au urmatoarele obligatii:
a)sa previna, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii mediului geologic;
b)sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatii rutiere, feroviare si de navigatie;
c)sa respecte orice alte obligatii prevazute de reglementarile legale in domeniu.
Art. 69
Detinatorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si ai pajistilor, precum si orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate pe un astfel de teren, fara a avea un titlu juridic, au urmatoarele obligatii:
a)sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier, a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a jnepenisurilor, tufisurilor si pajistilor existente, fiind interzisa reducerea acestora, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
b)sa exploateze masa lemnoasa in conditiile legii precum si sa ia masuri de reimpadurire si, respectiv de completare a regenerarilor naturale;
c)sa gestioneze corespunzator deseurile de exploatare rezultate, in conditiile prevazute de lege;
d)sa asigure respectarea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului, stabilite conform legii, in scopul mentinerii biodiversitatii padurilor si a echilibrului ecologic;
e)sa respecte regimul silvic in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul silviculturii si protectiei mediului;
f)sa asigure aplicarea masurilor specifice de conservare pentru padurile cu functii speciale de protectie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare si eroziune, pe grohotisuri, stancarii, la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere, precum si pentru alte asemenea paduri;
g)sa respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetatiei lemnoase de pe pasunile impadurite care indeplinesc functii de protectie a solului si a resurselor de apa;
h)sa asigure exploatarea rationala, organizarea si amenajarea pajistilor, in functie de capacitatea de refacere a acestora;
i)sa exploateze resursele padurii, fondul cinegetic si piscicol, potrivit prevederilor legale in domeniu;
j)sa exploateze pajistile, in limitele bonitatii, cu numarul si speciile de animale si in perioada stabilita, in baza studiilor de specialitate si a prevederilor legale specifice;
k)sa protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol si al pajistilor din cadrul ariilor naturale protejate, in termenii stabiliti prin planurile de management si regulamentele specifice;
l)sa sesizeze autoritatile pentru protectia mediului despre accidente sau activitati care afecteaza ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre.
CAPITOLUL XII: Protectia asezarilor umane
Art. 70
Pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos, autoritatile administratiei publice locale, precum si, dupa caz, persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii:
a)sa imbunatateasca microclimatul urban, prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul localitatilor si din zonele limitrofe acestora, sa infrumuseteze si sa protejeze peisajul, sa mentina curatenia stradala;
a)sa imbunatateasca microclimatul localitatilor, prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul si din zonele limitrofe acestora, sa infrumuseteze si sa protejeze peisajul, sa mentina curatenia stradala;
(la data 09-iul-2006 Art. 70, litera A. din capitolul XII modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 265/2006 )
b)sa prevada, la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate, masuri de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor;
c)sa respecte prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei;
d)sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei si mediu;
e)sa respecte regimul de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic si de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate si a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele de protectie a acestora;
f)sa adopte elemente arhitecturale adecvate, sa optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa;
f)sa adopte elemente arhitecturale adecvate, sa optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa, in conformitate cu planurile de urbanism si amenajarea teritoriului;
(la data 09-iul-2006 Art. 70, litera F. din capitolul XII modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 265/2006 )
g)sa reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor, cu predominanta in spatiile destinate locuintelor, in zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului;
h)sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
i)sa adopte masuri obligatorii, pentru persoanele fizice si juridice, cu privire la intretinerea si infrumusetarea, dupa caz, a cladirilor, curtilor si imprejurimilor acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi;
j)sa initieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de intretinere si dezvoltare a canalizarii.
Art. 71
Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi prevazute in planurile urbanistice este interzisa.
(1)Schimbarea destinatiei terenurilor prevazute in planurile urbanistice ca spatii verzi amenajate este interzisa.
(2)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) terenurile proprietate privata, prevazute in planurile urbanistice ca zone verzi, sau spatiile plantate neprotejate a caror destinatie poate fi schimbata numai cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare.
(la data 09-iul-2006 Art. 71 din capitolul XII modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 265/2006 )
(1)Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.
(2)Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.
(la data 22-oct-2007 Art. 71 din capitolul XII modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 114/2007 )
_______
*) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan o suprafata de spatiu verde de minimum 20 m2/locuitor, pana la data de 31 decembrie 2010, si de minimum 26 m2/locuitor, pana la data de 31 decembrie 2013.
*) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a intocmi, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, un program in care vor fi evidentiate etapele de realizare a obligatiei prevazute la alin. (1), cu indicarea termenelor intermediare propuse.
*) Nerespectarea prevederilor art. II constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, in cuantumul prevazut la art. 96 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile ulterioare.
(la data 22-oct-2007 Art. 71 din capitolul XII referinte de aplicare Art. II din Ordonanta urgenta 114/2007 )
Art. 72
La elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului se respecta prevederile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor speciale si se prevad, in mod obligatoriu, masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate si masuri de dezvoltare a spatiilor verzi, de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor.
Art. 73
Planurile de urbanism si amenajarea teritoriului se supun procedurii de evaluare de mediu, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planuri si programe, conform legislatiei in vigoare.
CAPITOLUL XIII: Comitetul regional pentru protectia mediului
Art. 74
(1)La nivelul fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului se organizeaza un Comitet regional pentru protectia mediului, denumit in continuare Comitet regional.
(2)Componenta Comitetului regional este urmatoarea:
a)un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
b)un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
b1)un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Ariile Naturale Protejate si Conservarea Biodiversitatii;
(la data 09-iul-2006 Art. 74, alin. (2), litera B. din capitolul XIII completat de Art. I, punctul 29. din Legea 265/2006 )
c)un reprezentant al agentiei regionale pentru protectia mediului;
d)un reprezentant al agentiilor judetene pentru protectia mediului din regiunea respectiva, desemnat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
e)un reprezentant al Comisariatului regional din regiunea respectiva al Garzii Nationale de Mediu;
f)un reprezentant desemnat de autoritatea publica centrala in domeniul finantelor publice, din cadrul unui judet din regiunea respectiva;
g)un reprezentant al autoritatii publice in domeniul sanatatii, din regiunea respectiva;
h)un reprezentant al autoritatii publice centrale din domeniul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, din regiunea respectiva;
i)un prefect din regiunea respectiva, nominalizat de autoritatea publica centrala in domeniul administratiei publice;
j)un presedinte de consiliu judetean, nominalizat de presedintii consiliilor judetene din regiunea respectiva;
k)un reprezentant al Directiei Apelor din regiunea respectiva;
l)un reprezentant al operatorilor din regiunea respectiva, desemnat de agentia regionala pentru protectia mediului;
m)un reprezentant al autoritatii publice centrale in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului;
n)un reprezentant ales de organizatiile neguvernamentale cu sediul in regiunea respectiva.
o)un primar de municipiu resedinta de judet, nominalizat de primarii celorlalte municipii resedinta de judet din regiunea respectiva.
(la data 09-iul-2006 Art. 74, alin. (2) din capitolul XIII completat de Art. I, punctul 30. din Legea 265/2006 )
(3)Reprezentantii autoritatilor publice sunt desemnati de conducatorii autoritatilor respective.
(4)Reprezentantii administratiei publice locale care fac parte din Comitetul regional functioneaza in cadrul acestuia numai pe durata exercitarii mandatului functiei pe care o reprezinta.
(5)Comitetul regional colaboreaza cu agentia regionala pentru protectia mediului la aplicarea, la nivel regional, a strategiei si politicii nationale de protectie a mediului, in care scop are urmatoarele atributii:
a)avizeaza planul regional de actiune pentru protectia mediului si planurile regionale sectoriale specifice si analizeaza stadiul realizarii acestora;
b)avizeaza lista de proiecte prioritare care urmeaza sa fie finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri identificate la nivel regional si urmareste aplicarea lor;
c)evalueaza stadiul indeplinirii angajamentelor asumate in negocierea capitolului de mediu la nivelul regiunii respective si recomanda actiunile prioritare pentru conformare;
d)stabileste programe de educare si de constientizare a publicului privind protectia mediului.
(6)Secretariatul Comitetului regional este asigurat de catre agentia regionala pentru protectia mediului.
(7)Comitetul regional are acces la informatiile privind mediul detinute de sau pentru orice autoritate publica, la informatiile privind mediul detinute de institutii publice si de operatorii economici, potrivit legii.
(8)Regulamentul de organizare si functionare a comitetelor regionale pentru protectia mediului se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
CAPITOLUL XIV: Atributii si raspunderi
SECTIUNEA 1: Atributii si raspunderi ale autoritatilor pentru protectia mediului
Art. 75
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si raspunderi:
a)reactualizeaza strategia protectiei mediului, cu respectarea principiilor si elementelor strategice prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
b)elaboreaza recomandarile si actioneaza pentru integrarea politicilor de mediu in strategiile si politicile sectoriale;
c)coordoneaza activitatea de instruire in domeniul protectiei mediului;
d)coreleaza planificarea de mediu cu cea de amenajare a teritoriului si urbanism si stabileste masuri de reconstructie ecologica;
e)creeaza sistemul de informare propriu si stabileste conditiile si termenii care permit accesul liber la informatiile privind mediul si participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul;
f)stabileste infrastructura pentru informatia spatiala care serveste scopurilor politicilor de mediu si politicilor sau activitatilor care pot avea un impact asupra mediului;
g)initiaza proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementari si proceduri specifice;
h)avizeaza normele si reglementarile referitoare la activitati cu impact asupra mediului, elaborate de alte autoritati si controleaza aplicarea acestora;
i)organizeaza sistemul national de monitorizare integrata a calitatii mediului, coordoneaza activitatea acestuia si asigura informarea autoritatii centrale pentru sanatate privind rezultatele monitorizarii contaminarii radioactive a mediului;
j)creeaza cadrul institutional-administrativ pentru identificarea si promovarea programelor de cercetare, pentru formarea si instruirea unui personal calificat pentru supraveghere, analiza, evaluare si control al mediului;
k)implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de protectia mediului prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si agentiile regionale si judetene pentru protectia mediului;
l)numeste comisii de experti pentru evaluarea prejudiciului adus mediului prin anumite activitati care implica organisme modificate genetic;
m)asigura, contra cost, consultarea organismelor stiintifice si a expertilor interni si externi, dupa caz;
n)elaboreaza si implementeaza programe si elaboreaza materiale educative privind importanta protectiei mediului;
n)elaboreaza si implementeaza programe si elaboreaza materiale educative privind protectia mediului;
(la data 09-iul-2006 Art. 75, litera N. din capitolul XIV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 265/2006 )
o)urmareste, in sfera sa de competenta, respectarea obligatiilor asumate prin conventiile internationale la care Romania este parte;
p)urmareste si analizeaza aplicarea prezentei ordonante de urgenta, intocmeste, prin intermediul Agentiei Nationale de Protectia Mediului, rapoarte anuale privind starea mediului;
q)colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari si reprezinta Guvernul in relatiile internationale in domeniul protectiei mediului;
r)aplica sanctiuni, prin Garda Nationala de Mediu, pentru nerespectarea legislatiei de mediu si pentru neconformarea la conditiile impuse prin actele de reglementare, titularilor activitatilor;
s)colaboreaza cu autoritatile publice si alte persoane juridice, in scopul diminuarii efectelor negative ale activitatilor economice asupra mediului si incurajeaza introducerea tehnicilor si tehnologiilor adecvate pentru mediu;
t)pune la dispozitie publicului date privind starea mediului, programele si politica de protectie a mediului;
t)se consulta periodic cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile pentru stabilirea strategiei protectiei mediului;
t)se consulta cel putin o data pe an cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile pentru stabilirea strategiei protectiei mediului;
(la data 09-iul-2006 Art. 75, litera T. din capitolul XIV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 265/2006 )
u)identifica, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, noi instrumente financiare care favorizeaza protectia si imbunatatirea calitatii elementelor de mediu;
v)realizeaza activitatea de inspectie si control in domeniul protectiei mediului prin Garda Nationala de Mediu;
w)colaboreaza cu autoritatile publice de protectie civila pentru elaborarea planurilor operative si pentru executarea in comun a interventiilor in caz de poluari sau accidente ecologice;
x)elaboreaza Programul Operational Sectorial Mediu avand responsabilitatea managementului, implementarii si gestionarii asistentei financiare alocate acestui program;
y)declara, cu informarea Guvernului, in situatii speciale constatate pe baza datelor obtinute din supravegherea mediului, zone de risc inalt de poluare in anumite regiuni ale tarii si elaboreaza, impreuna cu alte autoritati publice centrale si locale, programe speciale pentru inlaturarea riscului survenit in aceste zone. Dupa eliminarea factorilor de risc inalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evolutiei starii mediului, zona respectiva este declarata reintrata in normalitate.
y)propune, in situatii speciale constatate pe baza datelor obtinute din supravegherea mediului, declararea prin hotarare a Guvernului de zone de risc inalt de poluare in anumite regiuni ale tarii si elaboreaza, impreuna cu alte autoritati publice centrale si locale, programe speciale pentru inlaturarea riscului survenit in aceste zone, care se aproba prin hotarare a Guvernului. Dupa eliminarea factorilor de risc inalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evolutiei starii mediului, zona respectiva este declarata reintrata in normalitate;
(la data 09-iul-2006 Art. 75, litera Y. din capitolul XIV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 265/2006 )
z)autorizarea laboratoarelor pentru controlul calitatii mediului.
(la data 09-iul-2006 Art. 75 din capitolul XIV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 33. din Legea 265/2006 )
Art. 76
(1)Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor si legislatiei in domeniul protectiei mediului, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2)Structura organizatorica, numarul de personal, atributiile si competentele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 77
Autoritatile competente pentru protectia mediului sunt institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat.
Art. 78
Pentru exercitarea atributiilor sale, autoritatea competenta pentru protectia mediului solicita informatiile necesare altor autoritati publice centrale, autoritatilor administratiei publice locale, persoanelor fizice si juridice.
Art. 79
(1)In exercitarea atributiilor ce le revin, comisarii regionali, comisarii sefi si comisarii Garzii Nationale de Mediu, precum si persoane imputernicite din cadrul acesteia, au acces, in conditiile legii, oricand si in orice incinta unde se desfasoara o activitate generatoare de impact asupra mediului.
(2)Mijloacele de transport si interventie auto si navale din dotarea autoritatilor competente pentru protectia mediului sunt prevazute cu girofar de culoare albastra si avertizare acustica.
(3)Persoana fizica sau juridica prejudiciata ca urmare a exercitarii atributiilor de verificare, inspectie si control poate depune plangere organelor competente in termen de 15 zile de la constatarea prejudiciului.
(4)In obiectivele, incintele si zonele cu regim special din domeniul internelor, justitiei si sigurantei nationale, personalul prevazut la alin. (1) are acces numai in prezenta personalului specializat al acestora, dupa caz.
(5)In obiectivele, incintele si zonele apartinand structurilor componente ale sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala controlul se realizeaza de catre personalul specializat din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
SECTIUNEA 2: Atributii si raspunderi ale altor autoritati centrale si locale
Art. 80
Autoritatile administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii:
a)sa elaboreze politica si strategiile aplicabile in domeniul propriu de activitate, in conformitate cu principiile prezentei ordonante de urgenta.
b)sa asigure integrarea politicilor de mediu in politicile specifice;
c)sa elaboreze planuri si programe sectoriale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
d)sa asigure pregatirea si transmiterea catre autoritatile competente pentru protectia mediului a informatiilor si documentatiilor necesare obtinerii avizului de mediu pentru planurile si programele pentru care este necesara evaluarea de mediu.
e)sa asigure, in structura lor organizatorica, structuri cu atributii in domeniul protectiei mediului, incadrate cu personal de specialitate;
f)sa dezvolte, cu sprijinul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, programe de restructurare, in acord cu strategia pentru protectia mediului si politica de mediu si sa asiste unitatile aflate in coordonarea, in subordinea sau sub autoritatea lor, la punerea in aplicare a acestor programe;
g)sa elaboreze normele si reglementarile specifice domeniului de activitate in conformitate cu cerintele legislatiei de protectia mediului si sa le inainteze pentru avizare autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
Art. 81
Autoritatile publice cu responsabilitati in domeniile dezvoltarii si prognozei au urmatoarele atributii si responsabilitati:
a)elaboreaza politicile de dezvoltare pe baza principiilor dezvoltarii durabile, cu luarea in considerare a posibilelor efecte asupra mediului;
b)integreaza in politica proprie masuri si actiuni de refacere a zonelor afectate si masuri de prevenire a dezastrelor;
c)elaboreaza Planurile de dezvoltare regionala si celelalte planuri si programe, conform legislatiei in vigoare;
d)coopereaza cu autoritatile competente pentru protectia mediului la elaborarea si aplicarea strategiilor, a planurilor si programelor din domeniile lor specifice de activitate;
e)colaboreaza cu autoritatile competente la identificarea si implementarea proiectelor prioritare finantate din surse externe.
Art. 82
Autoritatea publica centrala pentru sanatate are urmatoarele atributii si raspunderi:
a)organizeaza si coordoneaza activitatea de monitorizare a starii de sanatate a populatiei in relatie cu factorii de risc din mediu;
b)asigura supravegherea si controlul calitatii apei potabile si de imbaiere, precum si calitatea produselor alimentare;
c)elaboreaza, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, reglementari privind calitatea si igiena mediului si asigura controlul aplicarii acestora;
d)colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in managementul calitatii mediului in relatie cu starea de sanatate a populatiei;
e)colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului in autorizarea activitatilor prevazute la art. 24 si 39 si la emiterea acordului de import pentru aceste activitati;
f)exercita controlul de specialitate in domeniul activitatilor prevazute de art. 24-28, si art. 39 pentru a preveni orice efect advers asupra starii de sanatate a populatiei, a lucratorilor si a mediului si transmite autoritatilor competente rezultatele controalelor si masurile adoptate;
g)colaboreaza cu celelalte autoritati publice centrale cu retea sanitara proprie, pentru cunoasterea exacta a starii de sanatate a populatiei si pentru respectarea normelor de igiena a mediului din domeniul lor de activitate;
h)colaboreaza, la nivel central si local, in asigurarea accesului publicului la informatia de sanatate in relatie cu mediul.
Art. 83
Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:
a)elaboreaza norme si instructiuni specifice pentru domeniile sale de activitate, in concordanta cu legislatia privind protectia mediului;
b)supravegheaza respectarea de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a normelor de protectia mediului pentru activitatile din zonele militare;
c)controleaza actiunile si aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a legislatiei de protectia mediului in domeniul militar;
d)asigura realizarea evaluarii impactului asupra mediului, a raportului de amplasament si, dupa caz, a raportului de securitate, prin structuri specializate, atestate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, numai pentru proiectele si activitatile din zonele militare;
e)asigura informarea autoritatilor competente pentru protectia mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti si a calitatii mediului in zona de impact, precum si cu privire la orice poluare accidentala datorata activitatii desfasurate.
Art. 84
Autoritatile publice centrale in domeniul securitatii nationale au urmatoarele atributii si raspunderi:
a)realizeaza activitatea de protectie a mediului prin structuri proprii care desfasoara actiuni de control, indrumare si coordonare, in scopul pastrarii si mentinerii echilibrului ecologic in domeniile sale de activitate;
b)elaboreaza norme si instructiuni specifice, in concordanta cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta, in domeniile sale de activitate;
c)supravegheaza respectarea de catre personalul aflat in subordine a normelor de protectie a mediului, pentru activitatile proprii;
d)controleaza si aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul propriu a legislatiei de protectie a mediului in domeniul sau de activitate;
e)asigura evaluarea impactului asupra mediului a obiectivelor si activitatilor proprii prin structuri specializate, certificate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
Art. 85
Autoritatea publica centrala pentru educatie si cercetare asigura:
a)adaptarea planurilor si programelor de invatamant la toate nivelurile, in scopul insusirii notiunilor si principiilor de protectie a mediului, pentru constientizarea, instruirea si educatia in acest domeniu;
b)promovarea tematicilor de studii si programe de cercetare care raspund prioritatilor stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
c)elaborarea programelor educationale in scopul formarii unui comportament responsabil fata de mediu;
d)elaborarea programelor si studiilor specifice de cercetare stiintifica privind controlul produselor si procedeelor biotehnologice si de prevenire, reducere/eliminare a riscurilor implicate de obtinerea si utilizarea organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne;
e)colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in autorizarea activitatilor prevazute la art. 39, din domeniul sau de activitate;
f)exercita controlul de specialitate pentru activitatile prevazute de art. 39, din domeniul sau de activitate, pentru a preveni orice efect advers asupra starii de sanatate a populatiei, a lucratorilor si a mediului si transmite autoritatilor competente rezultatele controalelor si masurile adoptate.
Art. 86
Autoritatea publica centrala in domeniile economiei si comertului are urmatoarele atributii:
a)elaboreaza politica si strategiile aplicabile in domeniul propriu de activitate in conformitate cu legislatia privind protectia mediului;
b)elaboreaza si aplica la nivel national strategia de exploatare a resurselor minerale, in concordanta cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;
c)elaboreaza politica in domeniul reciclarii si valorificarii deseurilor industriale;
d)dezvolta si promoveaza legislatia privind protectia mediului din domeniile specifice de competenta;
e)colaboreaza cu alte autoritati publice centrale la elaborarea mecanismelor financiare pentru stimularea utilizarii tehnologiilor curate;
f)colaboreaza la elaborarea si promovarea normelor care asigura implementarea cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii pentru anumite categorii de activitati industriale;
g)incurajeaza introducerea sistemelor de management de mediu si a etichetei ecologice;
h)promoveaza norme si asigura implementarea acestora in domeniul substantelor si preparatelor periculoase;
i)exercita controlul de specialitate in domeniul activitatilor prevazute de art. 24-28.
Art. 87
Autoritatea publica centrala in domeniul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale are urmatoarele atributii si raspunderi:
a)asigura protectia si conservarea solurilor si mentinerea patrimoniului funciar;
b)initiaza proiecte de acte normative privind volumul de masa lemnoasa ce se recolteaza anual din fondul forestier national, pe baza avizului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, conform legislatiei in vigoare;
c)asigura autorizarea cultivatorilor de plante superioare modificate genetic;
d)aproba locatiile si suprafetele in care urmeaza sa fie cultivate plante superioare modificate genetic, in vederea autorizarii de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
d)aproba locatiile si suprafetele pe care urmeaza sa fie cultivate plante superioare modificate genetic, in vederea autorizarii de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
(la data 09-iul-2006 Art. 87, litera D. din capitolul XIV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 265/2006 )
e)colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului in autorizarea si controlul activitatilor prevazute la art. 39;
f)asigura, prin registrul national, evidenta suprafetelor cultivate si a cultivatorilor de plante superioare modificate genetic;
g)aplica principiul coexistentei culturilor de plante superioare modificate genetic cu celelalte tipuri de culturi agricole;
h)asigura informarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului asupra rezultatelor controlului si masurile adoptate in domeniul organismelor modificate genetic.
Art. 88
Autoritatea publica centrala in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului are urmatoarele atributii si raspunderi:
a)dezvolta planuri si programe care materializeaza politica nationala de amenajare a teritoriului si localitatilor, cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei specifice privind evaluarea de mediu a planurilor si programelor;
b)elaboreaza si aplica programe pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a transporturilor multimodale si a transportului combinat, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
c)asigura controlul gazelor de esapament;
d)elaboreaza si dezvolta planuri de actiune si programe privind imbunatatirea calitatii si protectiei mediului, inclusiv in domeniul zgomotului si vibratiilor pentru toate modurile de transport si infrastructurile acestora;
e)urmareste protejarea patrimoniului natural, inclusiv prin masuri impuse unitatilor care desfasoara activitati in domeniul turismului si incurajeaza aplicarea principiilor ecoturismului.
Art. 89
Autoritatea publica centrala in domeniul administratiei si internelor are urmatoarele atributii si raspunderi:
a)elaboreaza strategiile in domeniile gospodaririi comunale si al producerii si distributiei energiei termice in conformitate cu legislatia privind protectia mediului;
b)elaboreaza norme si instructiuni specifice, in concordanta cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta, pentru domeniile sale de activitate;
c)supravegheaza respectarea de catre personalul aflat in subordine a normelor de protectie a mediului pentru activitatile proprii;
d)aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul din domeniul internelor a legislatiei de protectie a mediului;
e)sprijina autoritatile competente pentru protectia mediului in exercitarea controlului transporturilor de substante si materiale supuse unui regim special, pe baza normelor avizate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
f)participa, potrivit competentelor, la actiunile de prevenire, protectie si interventie in caz de accidente ecologice prin Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta.
Art. 90
Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii si raspunderi:
a)aplica prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta;
b)urmaresc respectarea legislatiei de protectia mediului de catre operatorii economici care presteaza servicii publice de gospodarie comunala;
c)adopta programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
d)organizeaza structuri proprii pentru protectia mediului, colaboreaza cu autoritatile competente pentru protectia mediului si le informeaza asupra activitatii desfasurate;
d)sa aiba personal specializat pentru protectia mediului si sa colaboreze in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului;
(la data 09-iul-2006 Art. 90, litera D. din capitolul XIV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 265/2006 )
e)promoveaza o atitudine corespunzatoare a comunitatilor locale in legatura cu importanta protectiei mediului;
f)asigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare a localitatilor, de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice;
g)conserva si protejeaza spatiile verzi urbane si/sau rurale, astfel incat sa se asigure suprafata optima stabilita de reglementarile in vigoare, in localitatile in care nu exista posibilitatea asigurarii acesteia, conservarea spatiilor verzi existente este prioritara;
h)supravegheaza operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile;
i)organizeaza servicii specializate pentru protectia mediului si colaboreaza, in acest scop, cu autoritatile pentru protectia mediului.
(la data 09-iul-2006 Art. 90, litera I. din capitolul XIV, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 36. din Legea 265/2006 )
Art. 91
Autoritatea nationala in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor are urmatoarele atributii si raspunderi:
a)elaboreaza, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, reglementari in domeniul organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel ridicat al protectiei vietii si sanatatii umane, sanatatii si bunastarii animalelor;
b)asigura controlul activitatilor in domeniul sau de activitate si al trasabilitatii produselor;
c)colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in stabilirea unor proceduri armonizate, eficiente si transparente privind evaluarea riscului si autorizarea organismelor modificate genetic, precum si a unor criterii pentru evaluarea potentialelor riscuri care rezulta din utilizarea alimentelor si hranei modificate genetic, pentru animale;
d)informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asupra rezultatelor controlului si masurile adoptate in domeniul organismelor modificate genetic.
Art. 92
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii si raspunderi:
a)elaboreaza, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, reglementari in domeniul organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel ridicat al protectiei vietii si sanatatii umane, sanatatii si bunastarii animale, protectiei mediului si intereselor consumatorilor;
b)elaboreaza, impreuna cu autoritatile publice centrale pentru protectia mediului, pentru agricultura, silvicultura si cu autoritatea sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor, reglementarile referitoare la produsele biocide, ingrasaminte chimice, produsele de protectie a plantelor, organismele modificate genetic obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne si asigura controlul aplicarii acestora in domeniul sau de competenta;
c)controleaza trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic in toate etapele introducerii lor pe piata;
d)asigura controlul activitatilor in domeniul sau de activitate si al trasabilitatii produselor si comunica autoritatii centrale pentru protectia mediului rezultatele controlului.
Art. 93
Politia, Jandarmeria, Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta si Garda financiara sunt obligate sa acorde sprijin, la cerere, reprezentantilor autoritatilor competente pentru protectia mediului in exercitarea atributiilor lor.
SECTIUNEA 3: Obligatiile persoanelor fizice si juridice
Art. 94
(1)Protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice, in care scop:
a)solicita si obtin actele de reglementare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei subsecvente;
b)respecta conditiile din actele de reglementare obtinute;
c)nu pun in exploatare instalatii ale caror emisii depasesc valorile limita stabilite prin actele de reglementare;
d)persoanele juridice care desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului organizeaza structuri proprii specializate pentru protectia mediului;
e)asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le faciliteaza controlul activitatilor ai caror titulari sunt, precum si prelevarea de probe;
f)asigura accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora;
g)realizeaza, in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control;
h)se supun dispozitiei scrise de incetare a activitatii;
i)suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”;
j)asigura sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice si pentru automonitorizarea emisiilor poluante;
k)asigura evidenta rezultatelor si raporteaza autoritatii competente pentru protectia mediului rezultatele automonitorizarii emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare;
l)informeaza autoritatile competente, in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;
m)depoziteaza deseurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate in acest sens;
n)nu ard miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
o)aplica masurile de conservare stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pe suprafetele terestre si acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale pe care le gestioneaza precum si pentru refacerea ecologica a acestora;
p)nu folosesc momeli periculoase in activitatile de pescuit si vanatoare, cu exceptia cazurilor special autorizate:
q)asigura conditii optime de viata, in conformitate cu prevederile legale, animalelor salbatice tinute in captivitate legal, sub diferite forme;
r)asigura luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie;
r)asigura luarea masurilor de salubrizare a terenurilor detinute cu orice titlu, neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie;
(la data 09-iul-2006 Art. 94, alin. (1), litera R. din capitolul XIV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 265/2006 )
s)sa se legitimeze la solicitarea expresa a personalului de inspectie si control prevazut in prezenta ordonanta de urgenta.
(2)Persoanele fizice sau juridice care prospecteaza, exploreaza sau exploateaza resursele subsolului au urmatoarele obligatii:(2) Persoanele fizice sau juridice care prospecteaza, exploreaza ori exploateaza resursele solului si subsolului au urmatoarele obligatii: (la data 09-iul-2006 Art. 94, alin. (2) din capitolul XIV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 265/2006 )
a)sa efectueze remedierea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;
b)sa anunte autoritatile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice situatii accidentale care pun in pericol mediul si sa actioneze pentru refacerea acestuia.
b)sa anunte autoritatile pentru protectia mediului sau, dupa caz, celelalte autoritati competente, potrivit legii, despre orice situatii accidentale care pun in pericol mediul si sa actioneze pentru refacerea acestuia.
(la data 09-iul-2006 Art. 94, alin. (2), litera B. din capitolul XIV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 265/2006 )
(3)Persoanele fizice si juridice care cultiva plante superioare modificate genetic au urmatoarele obligatii:
a)sa solicite si sa obtina autorizatia din partea autoritatii publice competente pentru agricultura si sa desfasoare activitatea pe baza de contract cu titularii autorizatiilor de introducere deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic;
a)sa solicite si sa obtina autorizatia din partea autoritatii publice competente pentru agricultura;
(la data 09-iul-2006 Art. 94, alin. (3), litera A. din capitolul XIV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 265/2006 )
b)sa solicite avizul privind amplasarea acestor culturi fata de ariile naturale protejate legal constituite.
(la data 09-iul-2006 Art. 94, alin. (3), litera B. din capitolul XIV, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 40. din Legea 265/2006 )
(4)Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in vederea respectarii regimului ariilor naturale protejate:
a)sa cunoasca si sa respecte prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate:
a)sa respecte prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate;
(la data 09-iul-2006 Art. 94, alin. (4), litera A. din capitolul XIV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 265/2006 )
b)sa nu desfasoare activitati care contravin planurilor de management sau regulamentelor ariilor naturale protejate, precum si prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
c)sa obtina acordurile aferente ariilor naturale protejate;
(la data 09-iul-2006 Art. 94, alin. (4), litera C. din capitolul XIV, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 42. din Legea 265/2006 )
d)sa permita accesul in aria naturala protejata a administratorilor sau custozilor precum si a imputernicitilor acestora pe terenurile detinute cu orice titlu.
Art. 95
(1)Raspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv, independent de culpa. in cazul pluralitatii autorilor, raspunderea este solidara.
(2)In mod exceptional, raspunderea poate fi si subiectiva pentru prejudiciile cauzate speciilor protejate si habitatelor naturale, conform reglementarilor specifice.
(3)Prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului se realizeaza conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice.
CAPITOLUL XV: Sanctiuni
Art. 96
(1)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, si de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale:(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale: (la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (1) din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 265/2006 )
1.obligatiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de automonitorizare si de a raporta autoritatii publice teritoriale de protectie a mediului rezultatele automonitorizarii si/sau alte date solicitate, precum si accidentele si incidentele care pot conduce la pericole de accidente;
2.obligatiile persoanelor juridice de a tine evidenta stricta a substantelor si preparatelor periculoase si de a furniza informatiile si datele cerute de autoritatea competenta pentru protectia mediului;
3.obligatiile persoanelor juridice de a identifica si preveni riscurile pe care substantele si preparatele periculoase le pot prezenta asupra sanatatii populatiei si mediului si de a anunta iminenta producerii unor descarcari neprevazute sau accidentale autoritatii competente pentru protectia mediului si de aparare civila;
4.obligatia persoanelor fizice si juridice autorizate de a aplica, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului, care sa asigure respectarea conditiilor de eliminare a substantelor radioactive prevazute in autorizatie si mentinerea dozelor radioactive in limitele admise;
5.obligatiile persoanelor fizice si juridice autorizate de a mentine in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive;
6.obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a intretine perdelele forestiere si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana;
7.obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a preveni, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii mediului geologic;
8.obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a asigura la amplasarea, proiectarea, construirea si punerea in functiune a obiectivelor de orice fel, cat si la schimbarea destinatiei terenurilor, conditiile prevazute in acordul si in autorizatia/autorizatia integrata de mediu;
9.obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa, fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
10.obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a lua masuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie;
11.obligatiile detinatorilor cu orice titlu ai suprafetelor de teren de a proteja flora si fauna salbatica existente pe acestea, in sensul mentinerii echilibrului ecologic si conservarii biodiversitatii, precum si exploatarii durabile a resurselor in baza prevederilor legale in vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului inconjurator si sanatatii umane;
12.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale, precum si ale persoanelor fizice si juridice, dupa caz, sa adopte si/sau sa aplice masuri obligatorii cu privire la intretinerea si infrumusetarea cladirilor, a curtilor si imprejurimilor acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi;
12.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale, precum si ale persoanelor fizice si juridice, dupa caz, de a adopta si/sau aplica masuri obligatorii cu privire la intretinerea si infrumusetarea cladirilor, a curtilor si imprejurimilor acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi, in conformitate cu planurile de urbanism;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (1), punctul 12. din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 265/2006 )
13.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale, precum si ale persoanelor juridice, dupa caz, sa prevada la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate si masuri de dezvoltare a spatiilor verzi, de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor;
14.obligatia autoritatilor administratiei publice locale, precum si a persoanelor fizice si juridice, dupa caz, de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi prevazute in planurile urbanistice;
15.obligatia autoritatilor administratiei publice locale, precum si a persoanelor fizice si juridice, dupa caz, de a nu degrada mediul prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
16.obligatia desfasurarii pe suprafata ariilor naturale protejate si in vecinatatea acestora numai a acelor activitati conforme prevederilor planurilor de management si regulamentelor ariilor naturale protejate;
16.obligatia desfasurarii pe suprafata ariilor naturale protejate numai a acelor activitati conforme prevederilor planurilor de management si regulamentelor ariilor naturale protejate;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (1), punctul 16. din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 265/2006 )
17.obligatia obtinerii acordurilor aferente ariei naturale protejate;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (1), punctul 17. din capitolul XV abrogat de Art. I, punctul 44. din Legea 265/2006 )
18.obligatia de a nu distruge sau degrada panourile informative si indicatoare, constructiile, imprejmuirile, barierele, placile, stalpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajari de teritoriul ariilor naturale protejate, din inventarul ariilor naturale protejate;
(la data 03-dec-2008 Art. 96, alin. (1), punctul 18. din capitolul XV abrogat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
19.obligatia de a aprinde si folosi focul deschis doar in vetrele special amenajate si semnalizate in acest scop de catre administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
(la data 03-dec-2008 Art. 96, alin. (1), punctul 19. din capitolul XV abrogat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
20.obligatia de a nu abandona deseuri pe teritoriul ariilor naturale protejate si de a le evacua de pe suprafata ariei naturale protejate sau de a le depozita doar in locuri special amenajate si semnalizate pentru colectare daca exista;
(la data 03-dec-2008 Art. 96, alin. (1), punctul 20. din capitolul XV abrogat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
21.obligatia de a nu intra pe suprafata ariilor naturale protejate si a nu practica sporturi in afara drumurilor permise accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili;
22.obligatia de a respecta prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate conform prevederilor legale;
23.obligatia de a se legitima la solicitarea expresa a personalului de inspectie si control prevazut in prezenta ordonanta de urgenta;
24.obligatia de a nu exploata resurse minerale neregenerabile din parcurile nationale, rezervatiile naturale, rezervatiile stiintifice, monumentele naturii si din zonele de conservare speciala ale parcurilor naturale si obligatia de a nu exploata resurse minerale neregenerabile din parcurile naturale din zone situate in afara zonelor de conservare speciala daca acest lucru nu este permis prin planurile de management ale parcurilor respective;
(la data 29-iun-2007 Art. 96, alin. (1), punctul 24. din capitolul XV abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
25.obligatia de a permite accesul in aria protejata a administratorilor sau custozilor precum si a imputernicitilor acestora pe terenurile detinute cu orice titlu.
26.obligatia persoanelor fizice de a nu deversa in apele de suprafata sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;
27.cultivarea fara autorizare a plantelor superioare modificate genetic.
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (1) din capitolul XV completat de Art. I, punctul 45. din Legea 265/2006 )
(la data 03-dec-2008 Art. 96, alin. (1), punctul 27. din capitolul XV abrogat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
28.obligatia persoanelor fizice si juridice de a marca individual specimenele apartinand speciilor de flora si fauna salbatica pentru care exista astfel de prevederi in regulamentele Comisiei Europene privind conservarea speciilor de fauna si flora salbatica prin reglementarea comertului cu acestea sau in legislatia nationala specifica, conform metodelor aprobate ori recomandate de Conferinta Partilor a Conventiei privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, si, in particular, marcarea prin etichetare a caviarului atat pentru comertul intern, cat si pentru cel international.
(la data 03-dec-2008 Art. 96, alin. (1) din capitolul XV completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
(2)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei (RON) la 15000 lei (RON) pentru persoane fizice, si de la 35000 lei (RON) la 40000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale:(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale: (la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (2) din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 265/2006 )
1.obligatia persoanelor juridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum si a acordului de import/export si a autorizatiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale;
1.obligatia persoanelor fizice si juridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum si a acordului de import/export si a autorizatiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, in termenele stabilite de autoritate;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (2), punctul 1. din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 265/2006 )
11.obligatia autoritatilor publice locale de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, de a nu reduce suprafetele acestora ori obligatia de a nu le stramuta;
(la data 22-oct-2007 Art. 96, alin. (2), punctul 1. din capitolul XV completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 114/2007 )
2.obligatia efectuarii bilantului de mediu, in procedura de obtinere a autorizatiei de mediu si, respectiv, a efectuarii raportului de amplasament in procedura de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, conform deciziei autoritatii competente pentru protectia mediului;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (2), punctul 2. din capitolul XV abrogat de Art. I, punctul 47. din Legea 265/2006 )
3.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privind imbunatatirea microclimatului urban, prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul localitatilor si din zonele limitrofe acestora, de a infrumuseta si proteja peisajul, de a mentine curatenia localitatilor;
4.obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a informa publicul privind riscurile generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru mediu si sanatatea populatiei;
5.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privind adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densitatii de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa;
6.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a reglementa accesul anumitor tipuri de autovehicule sau a desfasurarii unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor, cu predominanta in spatiile destinate locuintelor, zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta;
7.obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a supraveghea aplicarea prevederilor din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, in acord cu planificarea de mediu;
8.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a supraveghea operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si de a dezvolta sisteme de colectare a deseurilor refolosibile;
9.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a avea servicii specializate pentru protectia mediului si de a colabora in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului;
9.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a avea personal specializat pentru protectia mediului si de a colabora in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (2), punctul 9. din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 265/2006 )
10.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a asigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, salubrizarea stradala, a spatiilor verzi, pietelor si parcurilor publice, si intretinerea acestora;
11.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a respecta prevederile din planurile de urbanism cu privire la amplasarea obiectivelor industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale, si a altor obiective, fara a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei;
12.obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a amenaja, intretine si dezvolta retele de canalizare;
13.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a furniza si/sau utiliza informatii corecte pentru elaborarea evaluarilor de mediu, evaluarilor impactului asupra mediului, a bilanturilor de mediu si a rapoartelor de amplasament;
14.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asigura masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, de a verifica eficienta acestora si de a pune in exploatare numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis;
15.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a livra, manipula, transporta si de comercializa ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor ambalate cu inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si folosire, in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si a mediului;
16.obligatiile persoanelor juridice de a stoca temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri unde s-au prevazut toate masurile de securitate;
17.obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu cultiva sau testa, dupa caz, plantele superioare modificate genetic, la o distanta mai mica de 15 km fata de limita ariilor naturale protejate;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (2), punctul 17. din capitolul XV abrogat de Art. I, punctul 49. din Legea 265/2006 )
18.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu folosi ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor in zonele sau pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie;
19.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a administra produse de protectie a plantelor cu mijloace aviatice numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului, autoritatilor competente din domeniu sanitar si al comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare, dupa o prealabila instiintare prin mass-media;
20.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a aplica, in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare;
21.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu folosi momeli periculoase in activitatile de pescuit si vanatoare, cu exceptia cazurilor special autorizate;
22.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a efectua evaluarea impactului asupra mediului la proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate, si de avansare a solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de ocrotire a organismelor vegetale si animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin actul de reglementare, precum si monitorizarea proprie pana la indeplinirea acestora;
22.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a efectua evaluarea adecvata la realizarea planurilor sau proiectelor care pot avea impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar.
(la data 03-dec-2008 Art. 96, alin. (2), punctul 22. din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
23.obligatiile persoanelor fizice si juridice care gestioneaza suprafetele terestre si acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologica, de a aplica masurile de conservare stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
24.obligatia persoanelor fizice si juridice de a asigura conditii optime de viata animalelor salbatice tinute in captivitate legal, sub diferite forme;
25.obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu exercita actiuni care sa duca la distrugerea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice de pe cuprinsul tarii;
26.desfasurarea de activitati de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a unor parti ori produse ale acestora, in stare vie, proaspata ori semiprelucrata, de persoane fizice sau juridice neautorizate de autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului;
27.obligatiile persoanelor fizice si juridice care prospecteaza, exploreaza sau exploateaza resursele naturale de a remedia zonele in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;
27.obligatiile persoanelor fizice si juridice, care prospecteaza, exploreaza sau exploateaza resursele naturale, de a remedia zonele in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (2), punctul 27. din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 265/2006 )
28.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a executa in termen toate lucrarile de asigurare a migrarii faunei acvatice si de ameliorare a calitatii apei prevazute in actele de reglementare;
29.obligatia persoanelor juridice de a aplica masurile de eliminare a deseurilor rezultate din activitatile care implica organisme modificate genetic;
30.obligatia persoanelor fizice si juridice de a asigura dotarea, in cazul detinerii de nave, platforme plutitoare sau foraje marine, cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare a acestora in instalatii de mal sau plutitoare;
31.obligatiile persoanelor juridice de a amenaja porturile cu instalatii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deseurilor petroliere, menajere sau de alta natura, stocate pe navele fluviale si maritime, si de a constitui echipe de interventie in caz de poluare accidentala a apelor si a zonelor de coasta;
32.obligatia persoanelor fizice si juridice sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea apelor de suprafata;
32.obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu produce poluarea apelor de suprafata prin spalarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (2), punctul 32. din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 265/2006 )
33.obligatia persoanelor fizice si juridice sa nu deverseze in apele de suprafata sau subterane ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere sau periculoase, ape care contin substante periculoase;
33.obligatia persoanelor juridice de a nu deversa in apele de suprafata sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (2), punctul 33. din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 265/2006 )
34.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu arunca si de a nu depozita pe maluri, in albiile raurilor, apele de suprafata si in zonele umede deseuri de orice fel;
35.obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu introduce in apele de suprafata si in zonele umede substante explozive, tensiune electrica, narcotice sau alte substante periculoase,
(3)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane fizice si de la 75000 lei (RON) la 80000 lei (RON) pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale:(3) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale: (la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (3) din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 265/2006 )
1.obligatia persoanelor fizice de a functiona cu respectarea prevederilor autorizatiei de mediu si a persoanelor juridice de a functiona cu respectarea prevederilor autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului;
11.obligatia titularului de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului cand intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a conditiilor care au stat la baza emiterii acestora, inainte de realizarea modificarii;
12.obligatia titularului de a nu desfasura activitati sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii prevazute la art. 15 alin. (2) lit. a) pana la adoptarea unei decizii potrivit prevederilor art. 16 alin. (4);
(la data 03-dec-2008 Art. 96, alin. (3), punctul 1. din capitolul XV completat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
2.obligatia titularilor activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului de a respecta termenele impuse de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri;
3.obligatia persoanelor fizice si juridice de a obtine acordul structurii de administrare a ariei naturale protejate sau al custodelui, dupa caz, si al Comisiei de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane, pentru amplasarea proiectelor si/sau desfasurarea oricarei activitati susceptibile sa genereze un impact negativ asupra ariilor naturale protejate;
(la data 03-dec-2008 Art. 96, alin. (3), punctul 3. din capitolul XV abrogat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
4.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a diminua, modifica sau inceta activitatile generatoare de poluare la cererea autoritatilor pentru protectia mediului;
4.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a diminua, modifica sau inceta activitatile generatoare de poluare la cererea motivata a autoritatilor pentru protectia mediului;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (3), punctul 4. din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 265/2006 )
5.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante;
6.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a prezenta autoritatilor competente pentru protectia mediului un document certificat pentru conformitate cu originalul, care cuprinde obligatiile asumate privind protectia mediului, in termen de 60 de zile de la data semnarii sau emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile prevazute la art. 10 alin. (2);
7.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a facilita verificarea, inspectia si controlul activitatilor ai caror titulari sunt si prelevarea de probe;
8.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asigura accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele potential generatoare de impact asupra mediului;
9.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a realiza in totalitate si la termen masurile impuse de persoanele imputernicite cu verificarea, inspectia si controlul in domeniul protectiei mediului;
9.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a realiza in totalitate si la termen masurile impuse, in conformitate cu actele de reglementare si prevederile legale, de persoanele imputernicite cu verificarea, inspectia si controlul in domeniul protectiei mediului;
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (3), punctul 9. din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 265/2006 )
10.obligatiile persoanelor juridice de a acoperi costurile masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea consecintelor efectelor adverse ale activitatilor cu organisme modificate genetic;
11.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a produce ingrasaminte chimice si produse de protectie a plantelor numai prin tehnologii si biotehnologii autorizate, potrivit prevederilor legale;
12.introducerea pe teritoriul tarii, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare, de culturi de microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna salbatica, fara acordul eliberat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului cu consultarea Academiei Romane si, dupa caz, a autoritatii centrale pentru sanatate;
121.exportul exemplarelor apartinand speciilor non-CITES de flora si fauna salbatica sau deplasarea acestora in vederea comercializarii in una dintre tarile din Uniunea Europeana, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare, fara acordul pentru export, respectiv fara certificatul de origine eliberate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
(la data 03-dec-2008 Art. 96, alin. (3), punctul 12. din capitolul XV completat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 164/2008 )
13.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a imbunatati performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si de a nu pune in exploatare instalatiile ale caror emisii depasesc limitele stabilite prin actele de reglementare;
14.obligatiile persoanelor fizice si juridice de a suporta costul pentru repararea unui prejudiciu si de a inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”.
15.obligatia persoanelor fizice si juridice sa nu deverseze in apele de suprafata sau subterane ape uzate, substante petroliere sau periculoase, ape care contin substante periculoase.
(la data 09-iul-2006 Art. 96, alin. (3) din capitolul XV completat de Art. I, punctul 53. din Legea 265/2006 )
(4)Amenzile aplicate in temeiul unei legi, ordonante de urgenta, ordonante sau hotarari ale Guvernului din domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor se fac 100% venit la bugetul de stat, din care o cota de 25%, aferenta fondului de stimulare a personalului, se vireaza de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul autoritatii din care face parte agentul constatator, pe baza situatiilor financiare lunare intocmite si prezentate de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, in termen de cinci zile lucratoare de la primirea acestora, si este evidentiata intr-un cont distinct care se gestioneaza in regim extrabugetar.
Art. 97
(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 96 se realizeaza de comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cadre de politie, jandarmi si personalul Ministerului Apararii Nationale, imputernicit in domeniile sale de activitate, conform atributiilor stabilite prin lege.
(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 96 se realizeaza de:
a)comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu si Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»;
b)autoritatile administratiei publice locale si personalul imputernicit al acestora;
c)Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor prin personalul imputernicit, in domeniile lor de activitate, conform atributiilor stabilite prin lege.
(la data 09-iul-2006 Art. 97, alin. (1) din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 54. din Legea 265/2006 )
(2)Constatarea contraventiilor prevazute la art. 96 se realizeaza si de personalul structurilor de administrare si custozii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate.
(2)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 96 se realizeaza si de personalul structurilor de administrare si custozii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate.
(la data 09-iul-2006 Art. 97, alin. (2) din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 54. din Legea 265/2006 )
(3)Dispozitiile art. 96 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(5)Actele de constatare a contraventiilor intocmite de agentii constatatori din cadrul autoritatilor prevazute la alin. (1) sunt acte procedurale, potrivit reglementarilor legale, cu toate efectele prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 98
(1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda penala de la 55000 lei (RON) la 60000 lei (RON), urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala: (la data 09-iul-2006 Art. 98, alin. (1) din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 265/2006 )
1.arderea miristilor, stufului, tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate si de pe terenurile supuse refacerii ecologice;
2.poluarea accidentala datorita nesupravegherii executarii lucrarilor noi, functionarii instalatiilor, echipamentelor tehnologice si de tratare si neutralizare, mentionate in prevederile acordului de mediu si/sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.
(2)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 65000 lei (RON). la 70000 lei (RON), urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:(2) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON) urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala: (la data 09-iul-2006 Art. 98, alin. (2) din capitolul XV modificat de Art. I, punctul 56. din Legea 265/2006 )
1.poluarea prin evacuarea, cu stiinta, in apa, in atmosfera sau pe sol a unor deseuri sau substante periculoase;
2.nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite pentru protectia apei si a atmosferei, prevazute de actele normative in vigoare;
3.folosirea de momeli periculoase si de mijloace electrice pentru omorarea animalelor salbatice si a pestilor, in scopul consumului sau al comercializarii;
4.producerea de zgomote peste limitele admise, daca prin aceasta se pune in pericol grav sanatatea umana;
5.nerespectarea restrictiilor si a interdictiilor la vanat si pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege si in zonele cu regim de protectie integrala, potrivit reglementarilor specifice;
6.continuarea activitatii dupa suspendarea acordului de mediu sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu;
7.nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, precum si nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri protejate;
8.prezentarea, in lucrarile privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, a bilantului de mediu sau a raportului de amplasament a unor concluzii si informatii false;
9.producerea si/sau importul in scopul introducerii pe piata si utilizarea unor substante si preparate periculoase, fara respectarea prevederilor actelor normative in vigoare si introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice natura in scopul eliminarii acestora;
10.importul si exportul unor substante si preparate periculoase interzise sau restrictionate;
11.transportul si tranzitul de substante si preparate periculoase, cu incalcarea prevederilor legale in vigoare;
12.omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major;
13.producerea, livrarea si utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor neautorizate;
14.desfasurarea de catre persoanele juridice de activitati cu organisme modificate genetic sau produse ale acestora, fara a solicita si obtine acordul de import/export si/sau autorizatiile prevazute de reglementarile specifice;
15.cultivarea plantelor superioare modificate genetic de catre persoanele fizice si juridice fara autorizatie din partea autoritatii publice competente pentru agricultura si fara contract cu titularii autorizatiilor de introducere deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic.
(la data 09-iul-2006 Art. 98, alin. (2), punctul 15. din capitolul XV abrogat de Art. I, punctul 57. din Legea 265/2006 )
(3)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani, urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
1.nerespectarea interdictiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protectie a plantelor sau ingrasaminte chimice;
2.provocarea, datorita nesupravegherii surselor de radiatii ionizante, a contaminarii mediului si/sau a expunerii populatiei la radiatii ionizante, omisiunea de a raporta prompt cresterea peste limitele admise a contaminarii mediului, aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear;
3.descarcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale sau provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri periculoase.
(4)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, urmatoarele fapte:
1.continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia;
2.neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri;
3.refuzul interventiei in cazul poluarii accidentale a apelor si a zonelor de coasta;
4.refuzul controlului, la introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor periculoase precum si introducerea in tara a culturilor de microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna salbatica, fara acordul eliberat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
5.aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear;
6.provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri periculoase.
(5)In situatia in care infractiunile pedepsite conform alin. (3) si (4) au pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna dintre urmarile prevazute in art. 182 din Codul penal ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar in cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
(6)Tentativa se pedepseste.
Art. 99
(1)Constatarea si cercetarea infractiunilor se fac din oficiu de catre organele de urmarire penala, conform competentelor legale.
(2)Descoperirea si stabilirea, in exercitarea atributiilor prevazute de lege, de catre comisarii Garzii Nationale de Mediu, Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, jandarmi si personalul imputernicit din cadrul Ministerului Apararii Nationale, a savarsirii oricareia dintre infractiunile prevazute la art. 98, se aduce de indata la cunostinta organului de urmarire penala competent potrivit legii de procedura penala.
CAPITOLUL XVI: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 100
In sensul prezentei ordonante de urgenta autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
Art. 101
In scopul aplicarii eficiente a masurilor de protectie a mediului domeniile si dispozitiile generale din prezenta ordonanta de urgenta se vor reglementa prin acte normative speciale.
Art. 102
In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, titularii de activitati aflati in derularea procedurii de reglementare au obligatia sa depuna la autoritatea competenta pentru protectia mediului documentatia completa, conform legislatiei in vigoare la data solicitarii actului de reglementare.
(2)Pana la adoptarea noilor proceduri de reglementare din punctul de vedere al protectiei mediului, emiterea actelor de reglementare se realizeaza conform actelor normative existente la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
(la data 09-iul-2006 Art. 102 din capitolul XVI completat de Art. I, punctul 58. din Legea 265/2006 )
Art. 103
Regulile generale privind respectarea regimului ariilor naturale protejate si sanctionarea contraventiilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(la data 29-iun-2007 Art. 103 din capitolul XVI abrogat de Art. 57, litera B. din capitolul VII din Ordonanta urgenta 57/2007 )
Art. 104
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia urmatoarelor prevederi:
a)art. 14 alin. (3) care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007 pentru activitatile puse in functiune dupa 30 octombrie 1999;
b)art. 14 alin. (3) care intra in vigoare la 30 octombrie 2007 pentru activitatile puse in functiune inainte de 30 octombrie 1999;
c)art. 21 alin. (1) lit. d) si e) care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.
c)art. 21 alin. (1) lit. d) si e) si art. 54 care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.
(la data 09-iul-2006 Art. 104, litera C. din capitolul XVI modificat de Art. I, punctul 59. din Legea 265/2006 )
Art. 105
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a)Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)orice alte dispozitii contrare.
-****-

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1196 din data de 30 decembrie 2005