, ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Legislatie

ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

In temeiul prevederilor art. 110 lit. a) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Directia managementul resurselor de apa din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si Administratia Nationala „Apele Romane” vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.141/2002 pentru aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2003, se abroga.
Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
ANEXA:
PROCEDURA SI COMPETENTELE de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 661 din data de 1 august 2006