, ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Legislatie

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) si ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) si ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti, va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2009, cu modificarile ulterioare, se abroga.
Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-

Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
ANEXA:
NORME METODOLOGICE de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 36 din data de 14 ianuarie 2011