, ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Legislatie

ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
In temeiul art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului,
ministrul mediului si padurilor, ministrul administratiei si internelor, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul dezvoltarii regionale si turismului emit urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Metodologia de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura instruirea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, precum si a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, in scopul aplicarii prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-

Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Adrian Radulescu,
secretar de stat
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,
Elena Gabriela Udrea
ANEXA:
METODOLOGIE de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 274 din data de 27 aprilie 2010