, Obiectiv specific de mediu | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Obiectiv specific de mediu

Termen: Obiectiv specific de mediu

std. cerinţă detaliată de performanţă, cuantificată dacă este posibil, aplicabilă ansamblului sau unei părţi a organizaţiei, ce rezultă din obiectivele generale de mediu şi care trebuie stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiective