, Lucrări de captare a apei | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Lucrări de captare a apei

Termen: Lucrări de captare a apei

leg. ansamblul de lucrări care servesc la preluarea unor debite de apă din surse de apă de suprafaţă, freatice sau subterane