, Lista de substanţe prioritare/prioritare periculoase | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Lista de substanţe prioritare/prioritare periculoase

Termen: Lista de substanţe prioritare/prioritare periculoase

leg. lista cuprinzând substanţe selectate pe baza mai multor caracteristici – toxicitate, persistenţă, bioacumulare, cu excepţia celor care sunt inofensive faţă de componentele biologice acvatice sau care se transformă în substanţe ce devin inofensive, precum şi substanţe cu efect minim în sistemele ecologice acvatice, dar care pot determina apariţia unor modificări în zona de evacuare