, Îmbunătăţire continuă | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Îmbunătăţire continuă

Termen: Îmbunătăţire continuă

1. std. proces de dezvoltare a sistemului de management de mediu pentru obţinerea îmbunătăţirii performanţei globale în domeniul mediului, în acord cu politica de mediu a organizaţiei 2. std. activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a îndeplini cerinţele. Procesul de stabilire a obiectivelor şi de determinare a oportunităţilor de îmbunătăţire este un proces continuu care utilizează constatările auditului şi concluziile auditului, analiza datelor, analize efectuate de management sau alte mijloace şi conduce în general la acţiuni corective sau la acţiuni preventive