, HOTARARE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Legislatie

HOTARARE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

HOTARARE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

(la data 14-iul-2009 actul a fost reglementat de Procedura din 2009 )
(la data 14-iul-2009 actul a fost reglementat de Procedura din 2009 )
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1: Obiective
(1)Prezenta hotarare are ca scop stabilirea cerintelor privind introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor si a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor de baterii si acumulatori, destinate sa completeze legislatia nationala armonizata privind deseurile si sa promoveze un nivel inalt de colectare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori, precum si reglementarea interzicerii introducerii pe piata a bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase.
(2)Prezenta hotarare urmareste imbunatatirea performantelor de mediu ale bateriilor si acumulatorilor si ale activitatilor aferente tuturor operatorilor economici implicati in ciclul de viata al bateriilor si acumulatorilor, respectiv ale producatorilor, distribuitorilor si utilizatorilor finali si in special ale operatorilor direct implicati in operatiunile de tratare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori.
Art. 2: Domeniul de aplicare
(1)Prezenta hotarare se aplica tuturor tipurilor de baterii si acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora, fara a se aduce atingere legislatiei nationale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz si Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deseurile provenite de la echipamente electrice si electronice (DEEE).
(2)Prezenta hotarare nu se aplica bateriilor si acumulatorilor utilizati in:
a)echipamentele asociate protectiei intereselor esentiale ale Romaniei, armele, munitiile si materialul de razboi, cu exceptia produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;
b)echipamentele destinate sa fie lansate in spatiu.
Art. 3: Definitii
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)baterie sau acumulator – orice sursa de energie electrica generata prin transformarea directa a energiei chimice si constituita din una sau mai multe celule primare (nereincarcabile) ori din una sau mai multe celule secundare (reincarcabile);
b)ansamblu de baterii – orice set de baterii sau acumulatori care sunt conectati impreuna si/ori sunt incapsulati intr-un invelis exterior pentru a forma o unitate completa pe care utilizatorul final nu intentioneaza sa o separe sau sa o deschida;
c)baterie sau acumulator portabil – orice baterie sau acumulator, baterie tip pastila, ansamblu de baterii care este sigilat, poate fi transportat manual si nu este nici baterie industriala sau acumulator industrial, nici baterie ori acumulator auto;
d)baterie tip pastila – orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mica si cu forma rotunda, al carui diametru este mai mare decat inaltimea si care este utilizat in scopuri specifice, cum ar fi: proteze auditive, ceasuri, echipamente portabile mici si ca rezerva de energie;
e)baterie sau acumulator auto – orice baterie sau acumulator destinat sa alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat ori de aprindere;
f)baterie sau acumulator industrial – orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare industriala ori profesionala sau folosit in orice tip de vehicul electric;
g)deseu de baterie sau acumulator – orice baterie sau acumulator care constituie deseu conform prevederilor lit. b) din anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
h)reciclare – reprelucrarea intr-un proces de productie a materialelor continute in deseuri in scopul lor initial sau in alte scopuri, cu exceptia recuperarii energiei;
i)eliminare – oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute in anexa nr. IIA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
j)tratare – orice activitate desfasurata asupra deseurilor de baterii si acumulatori dupa ce acestea au fost predate pentru procesare in instalatii de sortare, de pregatire pentru reciclare sau de pregatire pentru eliminare;
k)aparat – orice echipament electric sau electronic, definit conform Hotararii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, care este alimentat integral sau partial de baterii ori acumulatori sau poate fi alimentat in acest mod;
l)producator – orice persoana dintr-un stat membru care, cu titlu profesional si indiferent de tehnica de vanzare utilizata, inclusiv tehnicile de comunicare la distanta, definite conform Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata, introduce pentru prima data pe piata in Romania baterii sau acumulatori, inclusiv cei incorporati in aparate ori vehicule;
m)distribuitor-orice persoana care furnizeaza baterii si acumulatori, cu titlu profesional, unui utilizator final;
n)introducere pe piata – furnizarea sau punerea la dispozitia unui tert, contra cost sau gratuit, pe teritoriul Romaniei, inclusiv importul pe teritoriul vamal al Romaniei;
o)operator economic – orice producator, distribuitor, persoana care desfasoara activitati de colectare, de reciclare sau alta persoana care efectueaza operatiuni de tratare;
p)unealta electrica fara fir – aparat portabil alimentat cu baterii sau acumulatori, destinat pentru activitati din domeniile gradinaritului, constructiilor si intretinerii;
r)rata de colectare pentru un an calendaristic – procentajul obtinut prin impartirea greutatii deseurilor de baterii portabile si de acumulatori portabili colectati, conform art. 7 alin. (9) sau conform Hotararii Guvernului nr. 448/2005, pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile si acumulatorilor portabili pe care producatorii fie ii vand direct utilizatorilor finali, fie ii livreaza unor terti pentru a fi vanduti utilizatorilor finali din Romania pe parcursul anului respectiv si al celor 2 ani calendaristici precedenti;
s)utilizator final – orice persoana fizica, persoana fizica autorizata sau persoana juridica care cumpara ori dobandeste baterii sau acumulatori portabili, baterii ori acumulatori auto, baterii sau acumulatori industriali in scopul utilizarii lor, si nu al comercializarii;
s)sistem „depozit”- sistemul prin care cumparatorul, la cumpararea unei baterii si/sau a unui acumulator pentru autovehicul, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand bateria si/sau acumulatorul uzat cu electrolitul in el este returnat persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule.
Art. 4: Interdictii
(1)Fara a se aduce atingere legislatiei nationale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE, este interzisa introducerea pe piata a:
a)tuturor bateriilor sau acumulatorilor care contin mercur intr-o proportie mai mare de 0,0005% din greutate, indiferent daca sunt sau nu integrate in aparate;
b)bateriilor si acumulatorilor portabili, inclusiv a celor integrati in aparate, care contin cadmiu intr-o proportie mai mare de 0,002% din greutate.
(2)Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplica bateriilor tip pastila cu un continut de mercur de cel mult 2% din greutate.
(3)Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplica bateriilor si acumulatorilor portabili destinati sa fie utilizati in:
a)sisteme de urgenta si de alarma, inclusiv iluminatul de urgenta;
b)echipamente medicale; sau
c)unelte electrice fara fir.
Art. 5: Imbunatatirea performantei de mediu
(1)Ministerul Economiei si Finantelor propune programe de cercetare care incurajeaza imbunatatirea performantei de mediu globale a bateriilor si acumulatorilor, pe parcursul intregului ciclu de viata al acestora, precum si dezvoltarea si comercializarea bateriilor si a acumulatorilor care contin cantitati mai mici de substante periculoase sau care contin substante mai putin poluante, in special ca inlocuitori pentru mercur, cadmiu si plumb.
(2)Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pot folosi instrumente economice pentru a promova utilizarea bateriilor si a acumulatorilor care contin substante mai putin poluante.
(3)Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile notifica Comisiei Europene masurile cu privire la punerea in aplicare a instrumentelor prevazute la alin. (2).
Art. 6: Introducerea pe piata
(1)Este interzisa impiedicarea, limitarea sau restrictionarea introducerii pe piata a bateriilor si acumulatorilor care indeplinesc cerintele prezentei hotarari.
(2)Persoanele fizice si juridice nu pot introduce pe piata, dupa data de 26 septembrie 2008, decat baterii sau acumulatori care indeplinesc cerintele prezentei hotarari.
(3)Introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor se realizeaza numai de catre producatorii inregistrati.
(4)Pana la data de 31 decembrie 2008, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, intocmeste un registru al producatorilor de baterii si acumulatori in care sunt centralizate anual informatii, inclusiv estimari cu privire la:
a)tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor introdusi pe piata;
b)tipul, numarul si greutatea deseurilor de baterii si acumulatori care au fost colectate prin toate mijloacele si tratate, reciclate si eliminate;
c)tipul, numarul si greutatea deseurilor de baterii si acumulatori colectate exportate.
(5)Procedura de inregistrare se stabileste prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(6)Producatorii existenti pe piata au obligatia de a se inscrie pana la data de 30 aprilie 2009 in registrul prevazut la alin. (4), primind un numar de inregistrare ce va fi comunicat de acestia tuturor retelelor comerciale prin care sunt vandute bateriile si acumulatorii.
(7)Se interzice distribuitorilor sa comercializeze baterii si acumulatori proveniti de la producatori care nu sunt inregistrati in registrul prevazut la alin. (4).
(8)Se interzice distribuitorilor sa primeasca in scopul comercializarii, dupa data de 26 septembrie 2008, baterii si acumulatori care nu indeplinesc cerintele prezentei hotarari.
Art. 7: Colectarea deseurilor de baterii si acumulatori
(1)Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile calculeaza pentru prima data rata de colectare pentru deseuri de baterii si acumulatori portabili, pentru cel de-al treilea an calendaristic complet dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(2)Fara a aduce atingere Hotararii Guvernului nr. 448/2005, cifrele anuale privind colectarea si vanzarile includ bateriile si acumulatorii incorporati in aparate.
(3)Producatorii de baterii si acumulatori portabili trebuie sa realizeze urmatoarele rate minime de colectare:
a)25% pana la data de 26 septembrie 2012;
b)45% pana la data de 26 septembrie 2016.
(4)Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si Ministerul Economiei si Finantelor monitorizeaza anual ratele de colectare, in conformitate cu schema prevazuta in anexa nr. 1,
(5)Metodologia pentru calcularea vanzarilor anuale de baterii si acumulatori portabili se stabileste prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor.
(6)Fara a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2.150/2002 al Parlamentului European si al Consiliului referitor la statisticile privind deseurile, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile transmite Comisiei Europene rapoarte, in termen de 6 luni de la sfarsitul anului calendaristic anterior. Rapoartele indica modul in care au fost obtinute datele necesare pentru a calcula ratele de colectare.
(7)Producatorii de baterii si acumulatori sunt obligati sa organizeze colectarea de deseuri de baterii si acumulatori in una dintre urmatoarele modalitati:
a)individual; sau
b)prin transferarea responsabilitatilor, pe baza de contract, catre un operator economic legal constituit, denumit in continuare organizatie colectiva,
(8)Procedura si criteriile de autorizare a organizatiei colective se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(9)Producatorii de baterii si acumulatori portabili sau organizatiile colective care actioneaza in numele lor sunt obligati:
a)sa realizeze o evidenta care sa cuprinda informatii privind tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor portabili introdusi pe piata, ale deseurilor de baterii si acumulatori portabili colectate, precum si a punctelor de colectare organizate;
b)sa stabileasca sisteme de colectare adecvate pentru deseurile de baterii si acumulatori portabili, in vederea indeplinirii ratelor de colectare prevazute la alin. (3).
(10)Sistemele de colectare prevazute la alin. (9) lit. b) trebuie:
a)sa permita utilizatorilor finali sa se debaraseze de deseurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil in vecinatatea acestora, tinand seama de densitatea populatiei;
b)sa impuna distribuitorilor sa primeasca gratuit inapoi deseurile de baterii sau acumulatori portabili, atunci cand acestia furnizeaza baterii sau acumulatori portabili noi;
c)sa nu implice niciun cost pentru utilizatorii finali care se debaraseaza de deseurile de baterii sau acumulatori portabili si nicio obligatie de a cumpara o baterie noua sau un acumulator nou;
d)sa poata fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare prevazute la art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005.
(11)Punctele de colectare stabilite in conformitate cu alin. (10) lit. a) nu se supun cerintelor de inregistrare sau de autorizare prevazute in legislatia nationala armonizata care transpune Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deseurile sau Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deseurile periculoase.
(12)Producatorii de baterii si acumulatori industriali sau tertii care actioneaza in numele lor sunt obligati:
a)sa stabileasca sisteme de colectare a deseurilor de baterii sau acumulatori industriali, indiferent de compozitia chimica si de origine, prin care sa fie asigurata returnarea acestora de catre utilizatorii finali. Tertii independenti pot, de asemenea, sa colecteze bateriile si acumulatorii industriali;
b)sa asigure predarea deseurilor de baterii si acumulatori industriali colectati unui operator economic care desfasoara activitati de tratare si/sau reciclare pe baza de contract;
c)sa realizeze o evidenta care sa cuprinda informatii privind tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor industriali colectati si predati pentru tratare si/sau reciclare.
(13)Producatorii de baterii si acumulatori auto sau tertii care actioneaza in numele lor sunt obligati:
a)sa predea deseurile de baterii si acumulatori auto unui operator economic care desfasoara, pe baza de contract, activitati de tratare si/sau reciclare;
b)sa realizeze o evidenta care sa cuprinda informatii privind tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor auto introdusi pe piata, precum si tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor auto colectati si predati pentru tratare si/sau reciclare;
c)sa stabileasca sisteme de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori auto de la utilizatorii finali sau de la un punct de colectare accesibil in vecinatatea acestora, atunci cand colectarea nu se desfasoara in cadrul sistemelor la care se face referire in art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare.
(14)In cazul bateriilor si acumulatorilor auto provenind de la vehicule particulare care nu sunt utilitare/comerciale, sistemele prevazute la alin. (13) lit. c) nu implica niciun cost pentru utilizatorii finali la debarasarea de acestea si nicio obligatie din partea lor de a cumpara o baterie noua sau un acumulator nou.
(15)Deseurile de baterii si acumulatori auto si industriali care prezinta deteriorari ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie sa fie colectate separat de cele care nu prezinta deteriorari sau pierderi de electrolit, in containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfasoara, pe baza de contract, o activitate de tratare si/sau reciclare.
(16)Distribuitorii de baterii si acumulatori auto au urmatoarele obligatii:
a)sa colecteze bateriile si acumulatorii auto de la utilizatorii finali;
b)sa aplice sistemul „depozit” asupra pretului de vanzare al bateriilor si acumulatorilor auto;
c)sa depoziteze in spatii special amenajate, imprejmuite si asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, bateriile si acumulatorii auto primiti in schimbul celor vanduti;
d)sa predea bateriile si acumulatorii auto producatorilor sau unui operator economic care este autorizat sa execute colectarea in numele producatorului;
e)sa afiseze la ioc vizibil anuntul cu urmatorul continut: „Predati bateriile si acumulatorii auto in vederea valorificarii”;
f)sa afiseze in mod vizibil pretul pentru o baterie sau un acumulator auto si valoarea depozitului corespunzator;
g)sa emita cumparatorului, la vanzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanta pe care sa se specifice valoarea depozitului;
h)sa ramburseze cumparatorului valoarea depozitului, pe baza chitantei emise, in cazul in care in termen de maximum 30 de zile de la data achizitionarii cumparatorul ii preda o baterie sau un acumulator auto.
(17)Sistemul „depozit” se aplica asupra pretului de vanzare de catre distribuitorii de baterii si acumulatori auto, la comercializarea catre consumatorul final, reprezinta 10% din pretul de vanzare al unei baterii sau al unui acumulator auto si este platit odata cu achizitionarea unei baterii sau unui acumulator auto, in cazul in care nu se preda o baterie sau un acumulator auto uzat. Sumele incasate din aplicarea sistemului „depozit”, nerambursate conform alin. (16) lit. h), sunt evidentiate separat in contabilitatea persoanei care desfasoara activitate de comert cu baterii si acumulatori auto si sunt utilizate numai pentru organizarea activitatii de colectare a bateriilor si acumulatorilor auto uzati.
(18)Utilizatorul final de baterii si acumulatori auto si industriali este obligat sa predea deseurile de baterii si acumulatori auto si industriale separat de alte deseuri catre:
a)distribuitorii de baterii si acumulatori angro si en detail;
b)unitatile care presteaza servicii de inlocuire a bateriilor si acumulatorilor;
c)punctele de colectare pentru deseuri de baterii si acumulatori;
d)producator, dupa caz.
(19)Producatorii de baterii si acumulatori, tertii sau organizatiile colective care actioneaza in numele lor au urmatoarele obligatii generale:
a)sa elaboreze si sa depuna la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pana la data de 28 februarie a anului urmator celui in care a avut loc introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor, un raport care sa cuprinda informatii despre tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor introdusi pe piata;
b)sa elaboreze si sa depuna la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pana la data de 28 februarie a anului urmator celui in care a avut loc introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor, un raport care sa cuprinda informatii despre tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor colectati;
c)sa pastreze evidenta datelor mentionate in alin. (9) lit. a), alin. (12) lit. c) si alin. (13) lit. b) timp de 5 ani de la sfarsitul anului calendaristic in care a fost elaborata.
Art. 8: Indepartarea deseurilor de baterii si acumulatori
(1)Producatorii de aparate sunt obligati:
a)sa asigure proiectarea si sa realizeze aparatele astfel incat deseurile de baterii si acumulatori sa poata fi indepartate cu usurinta;
b)sa se asigure ca aparatele in care sunt incorporate baterii si acumulatori sunt insotite de instructiuni in care se arata cum pot fi acestea indepartate in siguranta;
c)dupa caz, sa informeze utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor si al acumulatorilor incorporati.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplica atunci cand, din motive de siguranta, de functionare, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentarii cu energie este necesara si impune o conectare permanenta intre aparat si baterie sau acumulator.
Art. 9: Tratarea si reciclarea
(1)Avand in vedere potentialul efect al transportului bateriilor si acumulatorilor nesortati asupra mediului, producatorii impreuna cu autoritatile administratiei publice locale iau masurile necesare pentru a optimiza colectarea separata a deseurilor de baterii si acumulatori in vederea minimizarii eliminarii bateriilor si acumulatorilor ca deseuri municipale nesortate, pentru a atinge un inalt nivel de reciclare.
(2)Pana la 26 septembrie 2009:
a)producatorii sau tertii, folosind cele mai bune tehnici disponibile pentru protectia sanatatii populatiei si a mediului, stabilesc sisteme pentru a asigura tratarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori;
b)toate bateriile si acumulatorii identificabili colectati in conformitate cu prevederile art. 7 sau ale Hotararii Guvernului nr. 448/2005 sunt tratati si reciclati prin sistemele care respecta, cel putin, legislatia nationala armonizata, in special in ceea ce priveste sanatatea populatiei, siguranta si gestionarea deseurilor.
(3)Operatorii economici care executa activitati de tratare a bateriilor si acumulatorilor de orice tip trebuie sa se asigure ca procesele de tratare indeplinesc cerintele minime prevazute in partea A din anexa nr. 3.
(4)Bateriile sau acumulatorii incorporati in echipamentele electrice si electronice colectati impreuna cu deseurile de echipamente electrice si electronice in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 448/2005 sunt indepartati din respectivele deseuri si colectati separat pentru a fi predati operatorilor economici care executa activitati de tratare si/sau reciclare a acestora.
(5)Pana la data de 26 septembrie 2011, operatorii economici care executa activitati de reciclare a bateriilor si acumulatorilor de orice tip trebuie sa se asigure ca procesele de reciclare respecta nivelurile de eficienta a reciclarii si cerintele conexe prevazute in partea B din anexa nr. 3.
(6)Producatorii de baterii sau acumulatori ori tertii predau deseurile de baterii si acumulatori colectate operatorilor economici prevazuti la alin. (5) si au obligatia sa realizeze si sa transmita Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului o evidenta care sa cuprinda informatii privind tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor reciclati in tara sau transferati pentru tratare si/sau reciclare in tari ale Uniunii Europene sau in tari terte.
(7)Operatorii economici care desfasoara activitati de tratare si/sau reciclare sunt obligati sa realizeze si sa transmita Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului o evidenta care sa cuprinda informatii privind tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor primiti pentru tratare si/sau reciclare.
(8)Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile elaboreaza raportul privind nivelurile de reciclare realizate in fiecare an calendaristic si indeplinirea nivelurilor de eficienta prevazute in partea B din anexa nr. 3. Raportul este transmis Comisiei Europene de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile in termen de 6 luni de la sfarsitul anului calendaristic anterior.
(9)Modul de evidenta si de raportare a informatiilor prevazute la alin. (6) se stabileste prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(10)Autoritatile administratiei publice si operatorii economici care efectueaza activitati de tratare si reciclare incurajeaza, pentru toate tipurile de baterii si acumulatori, dezvoltarea de noi tehnologii de reciclare si de tratare si promoveaza cercetarea in domeniul metodelor de reciclare eficiente din punctul de vedere al costurilor si al protectiei mediului.
(11)Se recomanda ca instalatiile de tratare sa introduca sisteme de management de mediu certificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS).
Art. 10: Eliminarea
(1)Se interzice eliminarea deseurilor de baterii si acumulatori industriali si auto prin depozitare in depozite de deseuri si prin incinerare.
(2)Pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor si acumulatorilor care au fost supusi atat tratarii, cat si reciclarii in conformitate cu art. 9 alin (2).
Art. 11: Exporturi
(1)Tratarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori pot fi efectuate in afara teritoriului Romaniei sau al Comunitatii Europene, cu conditia ca transportul de deseuri sa indeplineasca cerintele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri.
(2)Deseurile de baterii si acumulatori exportate in afara Comunitatii Europene in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 sunt luate in considerare la indeplinirea obligatiilor si nivelurilor de eficienta prevazute in anexa nr. 3 numai in cazul in care exista dovezi clare ca operatiunea de reciclare a avut loc in conditii echivalente cu cerintele prezentei hotarari.
(3)Sunt acceptate la transfer sau export in scopul tratarii si/sau reciclarii ori eliminarii, in afara Romaniei, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, numai acele deseuri de baterii si acumulatori auto si industriale din care nu s-a extras electrolitul, care nu prezinta deteriorari, scurgeri de electrolit sau de alte substante periculoase.
Art. 12: Finantarea
(1)Producatorii sau tertii care actioneaza in numele acestora finanteaza toate costurile nete care decurg din:
a)colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori portabili colectate in conformitate cu art. 7 alin. (7)-(11); si
b)colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori industriali si auto colectate in conformitate cu art. 7 alin. (12) lit. a) si alin. (13) lit. c).
(2)Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizeaza evitandu-se orice dubla taxare a producatorilor in cazul bateriilor sau acumulatorilor colectati conform legislatiei nationale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE sau Directiva 2002/96/CE.
(3)Producatorii sau tertii care actioneaza in numele acestora asigura finantarea costurilor nete necesare campaniilor de informare publica privind colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori portabili.
(4)Costurile colectarii, tratarii si reciclarii nu sunt prezentate separat utilizatorilor finali in momentul vanzarii noilor baterii si acumulatori portabili.
(5)Producatorii si utilizatorii de baterii si acumulatori industriali si auto pot incheia acorduri care sa prevada alte metode de finantare decat cele prevazute la alin. (1).
(6)Prevederile acestui articol se aplica tuturor deseurilor de baterii si acumulatori, indiferent de data introducerii lor pe piata.
Art. 13: Participarea la sistemele de colectare, tratare si reciclare
(1)Operatorii economici al caror obiect de activitate intra sub incidenta prevederilor prezentei hotarari si autoritatile publice competente pot participa la sistemele de colectare, de tratare si de reciclare prevazute la art. 7 si 9.
(2)Aceste sisteme se aplica, de asemenea, bateriilor si acumulatorilor importati din tari terte in conditii nediscriminatorii si sunt concepute astfel incat sa evite barierele in calea comertului sau denaturarea concurentei.
Art. 14: Informatii pentru utilizatorii finali
(1)Producatorii furnizeaza utilizatorilor finali, in special prin campanii de informare, informatii complete privind:
a)efectele potentiale ale substantelor utilizate in baterii si acumulatori asupra mediului si sanatatii umane;
b)interesul de a nu se elimina deseurile de baterii si acumulatori ca deseuri municipale nesortate si posibilitatea de participare la colectarea lor separata, astfel incat sa se faciliteze tratarea si reciclarea;
c)sistemele de colectare si de reciclare disponibile pentru acestia;
d)rolul pe care trebuie sa il aiba in reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori;
e)semnificatia simbolului pubelei cu roti, barata cu doua linii in forma de X, prevazut in anexa nr. 2, si a simbolurilor chimice Hg, Cd si Pb.
(2)Distribuitorii informeaza utilizatorii finali cu privire la posibilitatea de a se debarasa de deseurile de baterii sau acumulatori portabili la punctele de vanzare a acestora.
Art. 15: Etichetarea
(1)Producatorii sunt obligati sa marcheze cu simbolul prezentat in anexa nr. 2 toate bateriile acumulatorii si ansamblurile de baterii.
(2)Pana la data de 26 septembrie 2009, producatorii sunt obligati sa indice pe suprafata bateriilor si acumulatorilor portabili si auto, in mod vizibil, lizibil si de nesters, capacitatea acestora.
(3)Bateriile, acumulatorii si bateriile de tip pastila care contin mai mult de 0,0005% mercur, mai mult de 0,002% cadmiu sau mai mult de 0,004% plumb sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb. Simbolul indicand continutul de metal greu se tipareste sub simbolul prevazut in anexa nr. 2 si acopera o suprafata de cel putin un sfert din marimea simbolului respectiv.
(4)Simbolul prevazut in anexa nr. 2 acopera cel putin 3% din suprafata partii celei mai mari a bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, pana la o dimensiune maxima de 5 x 5 cm. In cazul celulelor cilindrice, simbolul acopera cel putin 1,5% din suprafata bateriei sau a acumulatorului si are o dimensiune maxima de 5 x 5 cm.
(5)Atunci cand, data fiind dimensiunea bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, simbolul ar fi mai mic de 0,5 x 0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul sau ansamblul de baterii sa fie marcat, insa pe ambalaj se tipareste un simbol de cel putin 1×1 cm.
(6)Simbolurile se tiparesc in mod vizibil, lizibil si de nesters.
(7)In functie de evolutia acquis-ului comunitar, prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor, se pot stabili exceptari de la aplicarea prevederilor alin. (1)-(6).
Art. 16: Rapoarte nationale de implementare
(1)Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile transmite Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, un raport privind punerea in aplicare a prezentei hotarari. Primul raport acopera perioada pana la data de 26 septembrie 2012.
(2)Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unui sistem stabilit conform procedurii reglementate la art. 24.2 din Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si de abrogare a Directivei 91/157/CEE.
(3)Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza, de asemenea, un raport cu privire la masurile luate pentru a incuraja procedurile inovatoare care permit diminuarea impactului bateriilor si al acumulatorilor asupra mediului, in special cu privire la:
a)realizarile, inclusiv masurile voluntare luate de catre producatori, care permit reducerea cantitatilor de metale grele si de alte substante periculoase continute in baterii si acumulatori;
b)noi tehnici de reciclare si tratare;
c)participarea operatorilor economici la programele de management de mediu;
d)cercetarea in domeniile respective; si
e)masurile adoptate pentru incurajarea limitarii generarii de deseuri.
(4)Raportul prevazut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene in termen de 9 luni de la sfarsitul perioadei de 3 ani prevazute la alin. (1) sau, in cazul primului raport, pana la data de 26 iunie 2013.
Art. 17: Control si sanctiuni
(1)Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 6 alin. (6), cu amenda de la 25.000 la 30.000 lei pentru persoane juridice si de la 2.500 la 3.000 lei pentru persoane fizice;
b)nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (7) si alin. (9) lit. b), cu amenda de la 15.000 la 20.000 lei pentru persoane juridice si de la 1.500 la 2.000 lei pentru persoane fizice;
c)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3), cu amenda de la 15.000 la 20.000 lei;
d)nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (16) lit. e), f), g), h), si ale art. 15 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6), cu amenda de la 2.000 la 6.000 lei;
e)nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (12), (13), (15), alin. (16) lit. a), b), c), d), alin. (17), (18), (19), ale art. 8 alin. (1) si ale art. 9 alin. (6) si (7), cu amenda de la 5.000 la 7.500 lei pentru persoane juridice si de la 1.000 la 1.200 lei pentru persoane fizice;
f)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) si ale art. 9 alin. (2), (3) si (5), cu amenda de la 15.000 la 20.000 lei;
g)nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (3), cu amenda de la 25.000 la 30.000 lei;
h)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2), cu amenda de la 25.000 la 30.000 lei pentru persoane juridice si de la 2.500 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice si cu retragerea de pe piata a bateriilor si acumulatorilor;
i)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (8), cu amenda de la 25.000 la 30.000 lei si cu retragerea de pe piata a bateriilor si acumulatorilor comercializati.
(2)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. d) se fac de catre personalul imputernicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
(3)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g), h) si i) se fac de catre personalul imputernicit al Garzii Nationale de Mediu si al Ministerului Economiei si Finantelor.
(4)Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(5)Prevederile alin. (1)-(4) se transmit de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Comisiei Europene pana la data de 26 septembrie 2008.
(6)Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1), (2), (3) si (4), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 18: Anexe
(1)Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2)Anexa nr. 3 se actualizeaza prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor in functie de evolutia acquis-ului comunitar.
Art. 19: Dispozitii finale
(1)Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001.
(2)Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile comunica Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat prin prezenta hotarare.
*
Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si de abrogare a Directivei 91/157/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L266 din 26 septembrie 2006.
-****-

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
Ministrul mediului si dezvoltarii durabile,
Attila Korodi
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
Dan Vlaicu
ANEXA nr. 1: MONITORIZAREA respectarii ratelor de colectare stabilite la art. 7 alin. (3)

Anul Data colectarii Calcul Cerinta de raportare
x [*]+1 Vanzari in anul 1 (S1)
X + 2 Vanzari in anul 2 (S2) – –
X + 3 Vanzari in anul 3 (S3) Colectare in anul 3 (C3) Rata de colectare (RC3) = 3*C3/(S1 + S2 + S3)
X + 4 Vanzari in anul 4 (S4) Colectare in anul 4 (C4) Rata de colectare (RC4) = 3*C4/(S2 + S3 + S4) (Obiectiv stabilit la 25 %)
X + 5 Vanzari in anul 5 (S5) Colectare in anul 5 (C5) Rata de colectare (RC5) = 3*C5/(S3 + S4 + S5) RC4
X + 6 Vanzari in anul 6 (S6) Colectare in anul 6 (C6) Rata de colectare (RC6) = 3*C6/(S4 + S5 + S6) RC5
X + 7 Vanzari in anul 7 (S7) Colectare in anul 7 (C7) Rata de colectare (RC7) = 3*C7/(S5 + S6 + S7) RC6
X + 8 Vanzari in anul 8 (S8) Colectare in anul 8 (C8) Rata de colectare (RC8) = 3*C8/(S6 + S7 + S8) (Obiectiv stabilit la 45%) RC7
X + 9 Vanzari in anul 9 (S9) Colectare in anul 9 (C9) Rata de colectare (RC9) = 3*C9/(S7 + S8 + S9) RC8
X+ 10 Vanzari in anul 10 (S10) Colectare in anul 10 (C10) Rata de colectare (RC10) = 3*C10/(S8 + S9 + S10) RC9
X+ 11 Etc. Etc. Etc. RC10
Etc.
[*] Anul X este anul 2008.
ANEXA nr. 2: SIMBOLURI pentru baterii, acumulatori si ansambluri de baterii in vederea colectarii separate
Simbolul care indica faptul ca toate bateriile si acumulatorii fac obiectul unei „colectari separate” reprezinta o pubela cu roti, barata cu doua linii in forma de X, ca in imaginea de mai jos:

ANEXA nr. 3: CERINTE DETALIATE privind tratarea si reciclarea
Partea A: Tratarea
1.Tratarea include, cel putin, indepartarea tuturor fluidelor si acizilor.
2.Tratarea si orice depozitare, inclusiv depozitarea temporara, in instalatiile de tratare se desfasoara in amplasamente cu suprafete impermeabile si acoperis adecvat rezistent la intemperii sau in containere corespunzatoare.
Partea B: Reciclarea
3.Procesele de reciclare trebuie sa realizeze urmatoarele niveluri minime de eficienta privind reciclarea:
a)reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor si acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv reciclarea continutului de plumb la cel mai inalt nivel care este fezabil tehnic, evitandu-se in acelasi timp costurile excesive;
b)reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor si acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv reciclarea continutului de cadmiu la cel mai inalt nivel care este fezabil tehnic, evitandu-se in acelasi timp costurile excesive; si
c)reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deseuri de baterii si acumulatori.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 667 din data de 25 septembrie 2008