, Evaluarea riscului | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Evaluarea riscului

Termen: Evaluarea riscului

1. leg. estimarea, incluzând identificarea pericolelor, mărimea efectelor şi probabilitatea unei manifestări, şi calcularea riscului, incluzând cuantificarea importanţei pericolelor şi consecinţele pentru persoane şi/sau mediul afectat 2. leg. evaluarea efectelor introducerii în mediul înconjurător a organismelor vii modificate genetic şi/sau a produselor care conţin astfel de organisme, identificarea riscurilor şi evaluarea semnificaţiei acestora faţă de sănătatea oamenilor şi faţă de mediul înconjurător;