, Evaluare | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Evaluare

Termen: Evaluare

1. std. a doua etapă din interpretarea ciclului de viaţă, fază de stabilire a încrederii în rezultatele studiilor de evaluarea ciclului de viaţă sau de analiza inventarului ciclului de viaţă care include verificarea de completitudine, verificarea de senzitivitate, verificarea de consecvenţă şi alte validări care pot fi cerute în concordanţă cu scopul şi domeniul de aplicare definit. 2. leg. orice metodă utilizată pentru măsurarea, calcularea, inclusiv prin modelare matematică, prognozarea sau estimarea nivelului unui poluant în aerul înconjurător