, Epurare corespunzătoare | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Epurare corespunzătoare

Termen: Epurare corespunzătoare

leg. epurarea apelor uzate prin orice procedeu şi/sau sistem prin care la evacuare caracteristicile apelor uzate respectă condiţiile de calitate prevăzute în prezentele norme tehnice şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare