, Eliminare | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Eliminare

Termen: Eliminare

1. leg. orice operaţiune efectuată asupra deşeurilor, cum ar fi: depunerea pe sol sau în subsol (depunerea în depozite de gunoi); tratarea prin contact cu solul (biodegradarea deşeurilor pe sol); injectarea în subteran (injectarea în puţuri, saline sau straturi geologice); descărcarea pe suprafeţe (descărcarea în depresiuni, iazuri sau lagune); depozitare pe terenuri special amenajate; evacuarea solide în apele interioare de suprafaţă şi subterane; evacuarea în mări /oceane, inclusiv îngropare în subsolul marin; tratament biologic din care rezultă în final compuşi sau amestecuri care sunt eliminate; tratament fizico-chimic din care rezultă în final compuşi sau amestecuri care sunt eliminate (evaporare, uscare, calcinare, etc.); incinerare pe sol; incinerare pe mare; stocare permanentă (depozitare într-o mină); amestecare înainte de eliminare printr-o oricare operaţie prevăzută mai sus; reambalare înainte de eliminare printr-o oricare operaţie prevăzută mai sus; stocare înainte de eliminare printr-o oricare operaţie prevăzută mai sus, cu excepţia depozitării temporare, înaintea colectării, pe zona de producere 2. leg. incinerarea uleiurilor uzate