, Eliberarea neintenţionată în mediul înconjurător | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Eliberarea neintenţionată în mediul înconjurător

Termen: Eliberarea neintenţionată în mediul înconjurător

leg. orice caz care nu este rezultatul unei introduceri deliberate, dar care poate fi rezultatul unui accident ale cărui consecinţe trebuie imediat evaluate