, Dovadă de audit | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Dovadă de audit

Termen: Dovadă de audit

std. informaţie verificabilă, înregistrări sau declaraţii ale faptelor. Dovada de audit, care poate fi cantitativă sau calitativă, se utilizează de către auditor pentru a determina dacă sunt îndeplinite criteriile de audit. Dovada de audit se bazează, de regulă, pe interviuri, examinarea documentelor, observarea activităţilor şi a condiţiilor, rezultatele existente ale măsurărilor sau încercărilor, sau pe alte mijloace din domeniul auditului.