, Dispecerizare | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Dispecerizare

Termen: Dispecerizare

leg. corelarea şi echilibrarea permanentă şi operativă, la nivelul reţelelor şi al sistemelor, ale resurselor de producţie, import etc., cu consumurile, la parametrii rezultaţi din obligaţiile de livrare, inclusiv luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor excepţionale, cum ar fi: temperaturi foarte scăzute, calamităţi naturale, avarii majore etc., prin folosirea de mijloace specifice