, Deţinător | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Deţinător

Termen: Deţinător

1. leg.- producătorul de deşeuri sau persoana fizică, persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente ori persoana juridică care are deşeuri în posesia sa. Se consideră deţinător şi persoana care transportă deşeuri, pe toată durata transportului, până la livrarea lor, pentru tratare ulterioară, unei alte persoane 2. leg. persoană fizică sau juridică ce deţine la un moment dat, sub orice formă, deşeuri industriale reciclabile