, Deşeuri feroase şi neferoase | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Deşeuri feroase şi neferoase

Termen: Deşeuri feroase şi neferoase

1. leg. se înteleg părtile metalice înlaturate în decursul procesului tehnologic de realizare a unui produs şi care nu mai pot fi utilizate pentru realizare acelui produs sau altor produse în aceeaşi unitate, precum şi cele rezultate din activitatea de construcţii şi montaj, care nu pot fi refolosite în acelasi şantier, şi anume: capetele, marginile, sutajele, strunjiturile şi alte resturi rezultate din turnarea, laminarea, forjarea, debitarea, stantarea şi aşchierea metalelor; oxizii metalici rezultaţi din prelucrarea la cald a metalelor şi aliajelor lor, ţunderul, cenuşile, zgurile, şlamurile în cazul în care pot fi folosite în procesele metalurgice de producere a metalelor; scursurile metalice, scoartele, urşii, sau reziduurile rezulate din procesele metalurgice la topirea si turnarea metalelor; rebuturile neremaniabile; alte rămăşite feroase şi neferoase care pot fi utilizate în industria metalurgică