, Deşeu | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Deşeu

Termen: Deşeu

1. std. orice element pe care generatorul sau deţinătorul legal nu îl mai utilizează şi care este postutilizat sau evacuat în mediu 2. std. orice ieşire din sistemul-produs care a fost eliminată 3. leg. orice substanţă sau orice obiect, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca, de exemplu: produse în afara specificaţiilor tehnice; produse cu termenul de valabilitate expirat; materiale împrăştiate sau distruse într-un accident, inclusiv orice material, echipament etc., contaminat în urma accidentului; materiale provenite de la construcţii, demolări, amenajări în spaţii construite etc.; materiale contaminate sau impurificate în urma unei acţiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operaţiunile de curăţare, materiale de ambalare, containere etc.); obiecte consumabile şi părţi ale acestora (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizaţi etc.); substanţe devenite improprii utilizării (de exemplu: acizi contaminaţi, solvenţi contaminaţi, amestec de săruri epuizate etc.); reziduuri de la procesele industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.); reziduuri de la procesele de combatere a poluării (nămoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprăfuire, filtre uzate etc.); reziduuri de fabricaţie/finisare (de exemplu: aşchii de la strunjire sau frezare etc.); reziduuri de la extracţia şi prelucrarea materiilor prime (de exemplu: reziduurile de la exploatările miniere sau petroliere etc.); materiale contaminate (de exemplu: uleiuri contaminate cu PCB etc.); toate materialele, substanţele sau produsele a căror utilizare este interzisă de lege; produse pe care deţinătorul nu le mai utilizează (de exemplu: reziduuri din agricultură, menajere, din birouri, activităţi comerciale etc.); materiale, substanţe sau produse contaminate care rezultă din acţiunile de remediere a solului; 4. leg. orice substanţă sau orice produs pe care deţinătorul nu îl mai utilizează sau pe care are intenţia ori obligaţia să nu îl mai utilizeze