, Declaratie de impartialitate | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Declaratie de impartialitate

Subsemnata, Floarea Amzucu, Director General al S.C. GRUPUL DE CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT SRL, organism de certificare sisteme de management, declar pe propria răspundere următoarele:

  • inteleg importanta impartialitatii si respect principiul impartialitatii, de aceea independenta si impartialitatea procesului de certificare este asigurata de Consiliul de Impartialitate format din reprezentanti ai partilor interesate, fara sa predomine un anumit interes, iar deciziile de acordare, respingere, extindere, suspendare sau retragere a certificatelor de conformitate emise le iau Consiliile de Certificare, formate din auditori neimplicaţi în procesul de certificare, în urma evaluării documentelor puse la dispozitie de echipele de audit;
  • gestionez conflictul de interese si asigur obiectivitatea activitatilor de certificare a sistemelor de management prin neimplicarea GCSM in activitati de consultanta, furnizarea de audituri interne clientilor certificati, certificarea unui alt organism de certificare, certificarea propriilor filiale sau activitati, neimplicarea membrilor permanenti ai Consiliului de Impartialitate si  ai Consiliilor de Certificare  in activitatea de audit; neutilizarea în procesul de audit a unor persoane care au fost implicate in ultimii doi ani in activitatea de conducere a organizatiei certificate, in procesul de audit intern sau in procesul de implementare a sistemului de management; GCSM cere fiecărui angajat intern sau extern sa declare orice situatie care poate prezenta un conflict de interese pentru ei sau pentru GCSM; nu face afirmatii care sa sugereze ca certificarea ar fi fost mai simpla, mai usoara sau mai putin costisitoare daca s-ar fi folosit o anume consultanta specificata sau servicii de instruire specificate;
  • asigur tratarea contestatiilor inaintate de solicitantii / titularii certificarii fata de deciziile GCSM prin Comisia de Apel a GCSM
  • nu supun angajatii permanenti ai GCSM si personalul colaborator implicati in procesul de audit, membrii Consiliilor de Certificare si ai Consiliului de Impartialitate la niciun fel de presiune financiara sau comerciala, contractuala sau de altă natura.

Floarea Amzucu