, Criterii de audit ale sistemului de management de mediu | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Criterii de audit ale sistemului de management de mediu

Termen: Criterii de audit ale sistemului de management de mediu

std. politici, practici, proceduri sau cerinţe, cum sunt cele descrise in ISO 14001 şi, dacă este aplicabilă, orice cerinţă suplimentară pentru sistemul de management de mediu, faţă de care auditorul compară dovezile de audit colectate referitoare la sistemul de management de mediu al organizaţiei