, Criterii de audit | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Criterii de audit

Termen: Criterii de audit

std. politici, practici proceduri sau cerinţe faţă de care auditorul compară dovezile de audit colectate privind obiectul auditat. Cerinţele pot include standarde, ghiduri, cerinţe organizaţionale speciale şi prevederi legale sau reglementări, dar nu sunt limitate la acestea