, Compuşi organici volatili | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Compuşi organici volatili

Termen: Compuşi organici volatili

hidrocarburi cu 4-12 atomi de carbon (parafine, olefine, aromatice), care au o presiune de vapori de cel puţin 0,01 KPa la temperatura de 293,130K