, Caracteristică | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Caracteristică

Termen: Caracteristică

std. trăsătură distinctivă, intrinsecă sau atribuită, calitativă sau cantitativă. Există diferite clase de caracteristici cum ar fi: fizice (caracteristici mecanice, electrice, chimice sau biologice); senzoriale (referitoare la miros, pipăit, gust, văz, auz); comportamentale (curtuazie, onestitate, sinceritate); temporale (punctualitate, fiabilitate, disponibilitate); ergonomice (caracteristici psihologice sau referitoare la securitatea individului); funcţionale (viteză, randament)