, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN

Termen: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN

leg. instituţie publică autonomă cu personalitate juridică, ce elaborează, aplică şi urmăreşte sistemul de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar în vederea organizării şi funcţionării pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienţă, siguranţă, concurenţă, transparenţă şi de protecţie a consumatorilor şi a mediului