, Autoritate publică | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Autoritate publică

Termen: Autoritate publică

leg. înseamnă: a) guvern la nivel naţional, regional sau la alt nivel; b) persoane fizice sau juridice care îndeplinesc funcţii administrative publice conform legislaţiei naţionale, inclusiv sarcini specifice, activităţi sau servicii în legătură cu mediul; c) orice altă persoană fizică sau juridică având responsabilităţi ori funcţii publice sau care asigură servicii publice în legătură cu mediul sub controlul unui organism sau al unei persoane care se înscrie în prevederile subpunctelor a) sau b) ale prezentului articol; d) instituţiile oricărei organizaţii de integrare economică regională şi care este parte la o convenţie. Prezenta definiţie nu include organisme sau instituţii care acţionează ca autoritate judecătorească sau legislativă