, Autoritate competentă | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Autoritate competentă

Termen: Autoritate competentă

1. leg. autoritatea căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din acte legislative / reglementare 2. leg. autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau teritoriale pentru protecţia mediului, precum şi alte autorităţi desemnate, însărcinate cu aducerea la îndeplinire a prevederilor legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului 3. leg. autoritatea veterinară centrală a statului care are competenţa de a efectua controale veterinare sau orice autoritate căreia i s-a delegat această competenţă 4. leg. autoritate guvernamentala desemnata de către o parte ca fiind răspunzătoare, în cadrul unei zone geografice determinate, pentru a primi notificarea privind deplasarea transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri, precum si orice informaţii referitoare la acestea şi pentru a răspunde la aceasta notificare