, Auditul sistemului de management de mediu | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Auditul sistemului de management de mediu

Termen: Auditul sistemului de management de mediu

std. proces de verificare sistematică şi documentată, ce permite obţinerea şi evaluarea dovezilor obiective pentru a determina dacă sistemul de management de mediu al unei organizaţii este în conformitate cu criteriile de audit al sistemului de management de mediu stabilite de aceasta şi pentru comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii organizaţiei