, Audit de mediu | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Audit de mediu

Termen: Audit de mediu

std. proces sistematic şi documentat de verificare a dovezilor de audit, obţinute şi evaluate în mod obiectiv, pentru a determina dacă activităţile, evenimentele, condiţiile, sistemele de management de mediu stabilite sau informaţiile asupra acestora sunt în conformitate cu criteriile de audit, şi comunicarea rezultatelor acestui proces clientului